Een centrumstad als Herentals verdient een rechtstreekse stem in het Parlement. Het beleid dat dat Parlement en de Regering voeren heeft immers elke dag een directe invloed op vele concrete projecten in onze stad. Of er voldoende financiering zal zijn voor de verdere verbouwing van ons ziekenhuis of voor de bouw van ons nieuwe rusthuis. Of er bijkomende kinderopvang erkend wordt in Herentals. Of er wegenwerken en vooral ook fietspaden komen op onze gewestwegen zoals Poederleeweg, Geelseweg of Lierseweg. Of er geld komt voor de ondertunneling van de ring aan de “worst van Wellens”. Of de groene afbakening en bescherming van ons grootste natuurgebied de Netevallei er nu eindelijk komt…. Over al deze zaken beslist het Vlaams Parlement.

Sinds ikzelf in 2010 stopte met de nationale politiek had onze stad geen vertegenwoordiger in Brussel meer. Dat kan nu opnieuw veranderen. Onze schepen Jan Bertels kreeg de tweede plaats op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement. Daarmee staat hij als enige Herentalsenaar van alle partijen op een verkiesbare plaats. Via de Herentalse socialisten zal onze stad daarmee opnieuw een stem in Brussel krijgen om onze belangen te behartigen en onze regio te vertegenwoordigen.

Opnieuw een Jan uit Herentals naar Brussel! Laten we Jan Bertels massaal steunen op 25 mei.

 

Jan Peeters

burgemeester