Sinds begin dit jaar zijn kinesisten vrij om hun tarief zelf te bepalen. Dit omdat er geen akkoord is over de tarieven.  “Zo draaien ze op voor de besparingen van Maggie De Block”, zegt Karin Jiroflée.  De kinesisten vragen al langer een herwaardering van de huisbezoeken en hun verplaatsingsvergoeding. De nieuwe besparingen van minister De Block waren de druppel te veel waardoor er geen akkoord over de tarieven voor 2017 gevonden werd.   Vandaag sprong het overleg af. Voor de zorgverstrekkers ging het akkoord niet ver genoeg, de socialistische mutualiteit verwierp het akkoord omdat het de patiënt 13 miljoen ging kosten.   “De patiënt laten opdraaien voor de besparingen is volstrekt onaanvaardbaar”, vindt Jiroflée.

“Maar ook nu, zonder akkoord, is de patiënt het kind van rekening”, zegt Jiroflée. “Sinds 1 januari kunnen patiënten zowel bij tandartsen als kinesisten supplementen aangerekend krijgen. Ook het akkoord met de artsen staat onder spanning”.  “Als de kinesisten de richttarieven van hun beroepsvereniging volgen stijgt de factuur voor de patiënt daardoor met 32 tot 38 procent”, becijferde sp.a.

“Het is ongelooflijk dat Maggie De Block de patiënt laat opdraaien voor haar besparingen. De Block mag dan wel beweren dat zij de zorg toegankelijker maakt, de feiten bewijzen het tegendeel. De driestheid waarmee De Block te werk gaat om de besparingen af te wentelen op de patiënt is ongezien. Waar wacht de minister op om zelf de arena te betreden en tot een akkoord te komen? De patiënt blootstellen aan supplementen, is dat wat de minister verstaat onder het toegankelijk maken van zorg?”, besluit Jiroflée.