Na een jaartje zonder, maakt de Stad Gent het opnieuw mogelijk om een Leefstraat in te richten. “We mikken op een vijftiental straten. We gaan voor kwalititieve leefstraten eerder dan voor kwantiteit”, aldus schepen Resul Tapmaz.

In 2013 werd voor het eerst geëxperimenteerd met Leefstraten: straten die tijdelijk autoloos of autoluw gemaakt worden, zodat er meer ‘leefruimte’ ontstaat. Na de eerste editie werd de expertise gebundeld in de vzw Lab van Troje en kwamen er jaar na jaar meer leefstraten bij. Tal van Nederlandse steden kwamen in Gent kijken hoe de Leefstraten werden georganiseerd. Rotterdam, Gronigen en Utrecht startten ondertussen eigen projecten op.

“Vanaf 2018 krijgen de Leefstraten een vaste plek binnen de organisatie van de Stad Gent. Een team van 2 medewerkers zal het project begeleiden. Het concept blijft grotendeels ongewijzigd”, zegt schepen Resul Tapmaz.

”Leefstraten blijven co-creatieprocessen waarin bewoners de kans krijgen om, in overleg met de Stad, zelf tijdelijk de publieke ruimte in hun straat in te vullen. Het is de bedoeling om de sociale samenhang in de Gentse wijken te verbeteren én de dialoog en solidariteit op straatniveau te versterken met ruimte om te experimenteren.”

“Voor 2018 mikken we op een vijftiental Leefstraten. De Stad mikt op kwalitatief goede Leefstraten die erin slagen bewoners écht te verbinden. Op die manier krijgen de Leefstraten ook de kans om in hun nieuwe setting verder te groeien”, aldus Tapmaz.

Team Leefstraten contacteren