Onder impuls van de sp.a doet onze stad Herentals doet opnieuw mee met de samenaankoop voor groene energie. Het provinciebestuur van Antwerpen geeft alle inwoners van onze provincie ook dit jaar de kans in te schrijven voor deze samenaankoop, om als verenigde groep van consumenten een zo gunstig mogelijke prijs af te dwingen van de energieleveranciers.

Dit model van samenaankoop werkt. In de provincie schreven zich vorig jaar niet minder dan 37833 mensen in. In Herentals namen toen 794 mensen deel aan deze groepsaankoop.

De biedingen van de energieleveranciers waren ook gunstig. De winnaar van de veiling, Essent, levert sindsdien aan de deelnemers groene stroom en gas aan een prijs met een korting van niet minder dan  16 % (voor stroom) en van 29% (voor stroom en gas samen)

t.o.v. de gangbare markttarieven.

 U krijgt alle informatie op een infovergadering in het Cultuurcentrum ’t Schaliken, op maandag 20 augustus 2012 om 20 u. Iedereen is van harte welkom. Als u uw recentste eindafrekening van gas en elektriciteit meebrengt, kunt u zich ter plaatse inschrijven.

Alle Herentalsenaren kunnen zich tot 25 september  vrijblijvend inschrijven om mee te doen aan deze samenaankoop. Je kan steeds terecht bij het gemeentelijk loket van de milieudienst om je hierbij te helpen. Je kan ook terecht op de website www.samengaanwegroener.be .

 Jan Peeters

Burgemeester Herentals