In 2013 werd langs de Koning Albert I laan in St.-Michiels, na een actie van de sp.a wijkwerking, een veilige oversteekplaats aangelegd ter hoogte van de Canadastraat. Na de werken aan de balkonrotonde in 2015 verdween dit zebrapad opnieuw. Aanvankelijk weigerde het gewest om dit zebrapad opnieuw aan te leggen.  Nu werd het pad, na tussenkomst van Burgemeester Renaat Landuyt en toenmalig schepen Annick Lambrecht, opnieuw aangelegd. Waarvoor dank!