Nadat we in 2015 hadden gewezen op de wachtlijsten in Pimboli, deed het gemeentebestuur een aantal inspanningen door bijkomende sportkampen te organiseren tijdens de zomervakantie. Daarmee kwamen wel een aantal plaatsen vrij tijdens de grote vakantie, maar daarmee hebben we geen oplossing voor de vakanties tijdens het schooljaar, zegt sp.a-gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys. Zowel tijdens de krokus- als nu met de paasvakantie, staan opnieuw werkende ouders uit Erpe-Mere op een wachtlijst voor een opvangplaatsje. De piek ligt aan het begin van de tweede week van de paasvakantie, met tussen de 10 en 20 kindjes op de wachtlijst.

Uit de cijfers die ik op de gemeenteraad heb opgevraagd blijkt dat vooral kleutertjes moeten wachten op een plekje. Deels te wijten aan de voorrangsregels voor kinderen die al in Pimboli worden opgevangen, deels ook aan het gebrek aan alternatief aanbod voor instappertjes tussen 2,5 en 3 jaar. Hierdoor vergroot dan weer druk op onthaalouders, die soms smekende ouders over de vloer krijgen alsnog hun kindje in zijn vertrouwde plekje tijdens de eerste schoolvakanties op te vangen. 

Het gemeentebestuur zal nog een tandje mogen bijsteken, zegt sp.a-ster Anja Vanrobaeys. Ik betreur dat de bevoegde schepen zelden aanwezig is op de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), waar onthaalouders die de druk voelden aankomen, al in februari aan de alarmbel trokken. Hier had pro-actiever kunnen worden opgetreden. Na die noodkreet, had ik gehoopt dat de cijfers over de wachtlijsten al in het bezit gingen zijn van het schepencollege, maar ze waren gewoonweg nog niet opgevraagd op de gemeenteraad van maart. Opnieuw was de bevoegde schepen afwezig, waardoor de meerderheid van niks wist. De cijfers kwamen pas deze week in mijn bezit. 

Ook de verhuis van Pimboli naar de nieuwe locatie op de Steenstraat in Mere, zal weinig soelaas brengen, zonder bijkomende stappen. In een financieel gezonde gemeente als Erpe-Mere moeten werkende ouders kunnen rekenen op een warme opvangplek voor hun kindjes. besluit ze. Pimboli heeft 40 erkende plaatsen, een uitbreiding gaat alleen na een nieuwe subsidieronde vanuit de Vlaamse regering. Dat er ook een speelpleinwerking komt op dezelfde locatie gedurende de volledige zomervakantie, vergroot niet het aantal opvangplaatsen  tijdens de krokus- en paasvakantie. Nogmaals in een financieel gezonde gemeente als Erpe-Mere moeten werkende ouders kunnen rekenen op een opvangplaats. Maar blijkbaar denkt dit schepencollege nog altijd dat alle mama’s thuis blijven of deeltijds werken of alle grootouders elke vakantie beschikbaar zijn. De tijden zijn veranderd, ook mama’s gaan werken, er zijn meer alleenstaande ouders en grootouders wonen niet altijd in de buurt of werken ook nog.