In de gemengde Kamercommissie Landsverdediging en Buitenlandse Betrekkingen is woensdag gedebatteerd over de inzet van Belgische F-16's boven Syrië, in aanwezigheid van premier Charles Michel (MR). De oppositie hekelde opnieuw het gebrek aan een democratisch debat en wees vooral op het belang van een humanitair en diplomatiek luik aan de interventie.

Bij aanvang van de Kamercommissie herhaalde de oppositie opnieuw haar kritiek dat de ministerraad op eigen houtje het licht op groen had gezet voor een uitbreiding van de missie naar Syrië, hoewel ze had aangedrongen op een debat voorafgaand aan die beslissing. Meer inhoudelijk kwam er vooral commentaar op het humanitaire luik. "Bommen gooien is een gemakkelijkheidsoplossing. Het is bijzonder naïef om te denken dat dat volstaat", zei kamerlid Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen), die erop wees dat de interventie in Irak tot weinig geleid heeft. Volgens hem moet er meer ingezet worden op het leveren van onder meer voedsel en medische hulp. Premier Michel benadrukte dat ook hij een voorstander is van een "noodzakelijke" aanpak op drie punten (militair, politiek en humanitair). Daarnaast verzekerde hij dat er duidelijk afgebakende "rules of engagement" zijn die in het werk moeten stellen dat burgerslachtoffers vermeden worden. Dirk Van der Maelen (sp.a) had dan weer zijn bedenkingen of een internationale interventie wel conform de internationale regels is en wees onder meer op alternatieven voor een Belgische deelname aan de internationale coalitie. Hij vroeg zich af of we niet beter onze C-130's ter beschikking kunnen stellen om humanitaire hulp te leveren, "want aanvalsvliegtuigen zijn er al genoeg". Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) verzekerde dat een interventie in Syrië wettig is. Voorts legde hij de nadruk op de humanitaire en diplomatieke stappen die ons land momenteel al onderneemt in de regio. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) reageerde dan weer fel op de bewering dat er met de bombardementen nog maar weinig vooruitgang werd geboekt. "De inkomsten van de Daesh (IS, nvdr) lopen terug door de vernietigen van belangrijke infrastructuur en de organisatie heeft de laatste tijd geen enkele terreinwinst meer geboekt", zei hij onder meer. (BIN, POL, RHA, TVP, nl)