Sp.a, oppositiepartij van de stad Menen, is nog steeds niet te spreken over de verhoging van de ligdagprijzen van OCMW-rusthuizen in Menen. Deze zijn met liefst 24 procent verhoogd in twee jaar tijd.

OCMW-raadslid Patrick Roose kan er niet bij dat de ligdagprijs gestegen is van 44,25 naar 58,25 euro en kaart het probleem nu aan bij Vlaams parlementslid Tine Soens uit Kortrijk. Zij zal de bevoegde minister Jo Vandeurzen (CD&V) interpelleren.

"Ik begrijp niet dat het Agentschap Zorg & Gezondheid die forse prijsverhoging zomaar heeft goedgekeurd. Je zou van het agentschap verwachten dat ze de bestaande inwoners wil beschermen tegen prijsverhogingen. Dus vraag ik me af wat de argumenten zijn. Als ik de jaarrekening van 2015 en het meerjarenplan inkijk, dan merk ik dat de stad over de nodige autofinanciering beschikt. Waarom is die prijsverhoging dan nodig?", aldus Soens.

Verscheen eerder in Het Laatste Nieuws.