“In de Mechelse regio kampen niet enkel een aantal toonaangevende grote bedrijven, maar ook heel wat middelgrote en kleine ondernemingen sinds jaren met een nijpend tekort aan geschoolde lassers. Dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de Vlaamse overheid zal er nu een regionaal lascentrum worden (uit)gebouwd dat de komende jaren voldoende, kwalitatief opgeleide lassers kan afleveren.”, aldus Caroline Gennez, voorzitter van RESOC Mechelen.

Net als de rest van Vlaanderen wordt het arrondissement Mechelen reeds jarenlang geconfronteerd met een tekort aan up-to-date geschoolde lassers.


“Oorzaken hiervoor beginnen vaak bij het onderwijs: bij jongeren is er onvoldoende interesse voor een lasopleiding en het ontbreekt de meeste scholen aan moderne up-to-date infrastructuur en lasapparatuur. Het toekomstige lascentrum wil hierop een antwoord bieden. Enerzijds wil het aan het onderwijs- en bedrijfsleven in de regio Mechelen moderne en professionele infrastructuur en uitrusting ter beschikking stellen om zowel leerlingen en leerkrachten als werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen (bij)scholing en vervolmaking in het vakgebied lassen te kunnen aanbieden. Anderzijds wenst het bij te dragen tot de opwaardering van het beroep lasser.”, aldus Caroline Gennez, voorzitter van RESOC Mechelen.


“Het totale kostenplaatje voor de bouw en uitrusting van het lascentrum wordt geschat op ruim 3,7 miljoen euro. Europa neemt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 40 procent van dit bedrag, of een kleine 1,5 miljoen euro, voor haar rekening. De Vlaamse overheid heeft zich akkoord verklaard om een totaal bedrag van 1,67 miljoen euro in te brengen in het project. Het resterende bedrag, ongeveer 5
57.000 euro, wordt opgehoest door de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Campus De Nayer en RESOC Mechelen. Campus De Nayer, gevestigd in Sint-Katelijne-Waver, stelt onder meer de grond ter beschikking waarop het gebouw zal worden opgetrokken.”, aldus Dirk van de Mosselaer, Afgevaardigd bestuurder vzw Lascentrum Arrondissement Mechelen.

Vrijdag besliste de Vlaamse regering om het project de noodzakelijke prefinanciering van 30% van het totale door haar toegekende subsidiebedrag toe te kennen. Met de ondertekening van het contract tussen het EFRO-secretariaat en de vzw Lascentrum Arrondissement Mechelen wordt nu het officiële startschot gegeven voor het project.

De recent opgerichte vzw Lascentrum Arrondissement Mechelen verenigt diverse regionale organisaties die nauw betrokken zullen zijn bij de bouw en/of uitbating van het lascentrum. De vzw zal instaan voor de coördinatie en opvolging van de bouw- en uitrustingswerken en de exploitatie van het lascentrum. Men streeft ernaar om het lascentrum tegen september 2010 in gebruik te kunnen nemen.