1. Opzet

We willen talent voorbereiden voor een lange termijn politiek engagement bij sp.a. Door kandidaten op te leiden, creëren we een talent pool voor de verkiezingen van 2018, 2019 en 2024 en voor de werking van de partij.

Gedurende 10 sessies leiden we 40 talenten op die we daarna verder begeleiden. De sp.academy 2018 loopt van donderdag 25 januari tot donderdag 22 maart 2018. 

Het programma is opgevat als een reeks waarin de verschillende facetten van de politiek in aan bod komen, zowel inhoudelijk als communicatief als organisatorisch als vanuit het perspectief van verschillende disciplines.

We werken op de versterking van de persoonlijke capaciteit van de potentials, zowel op kennis, oordeelsvermogen en communicatie. 

We nodigen uit tot participatie, bevraging en debat en voorzien een natraject van begeleiding om de lessen in de praktijk te brengen.

 1. Selectie

We voorzien een selecties uit kandidaten met verschillende achtergronden:

 • externe recrutering: vrijwilligers, sympathisanten die nu nog weinig band hebben met sp.a. 
 • interne recrutering: medewerkers van sp.a. 
 • politieke talenten: gemeenteraadsleden en schepenen van sp.a die potentieel hebben om verder door te groeien
 • kandidaten voor de eerste sp.academy. 

Kandidaatstelling kan 8 december. We ronden de selectie af tegen 21 december.

 1. Programma

Het programma bestaat uit communicatietraining, discussie over inhoudelijke thema’s en inzicht in politiek vanuit verschillende disciplines.

Communicatietraining

 1. Communicatietraining 1: hoe formuleer ik boodschappen vanuit kernwaarden?
 2. Communicatietraining 2: hoe spreek ik in het openbaar?
 3. Communicatietraining 3: hoe voer ik een politiek debat?

Thema’s

 1.  Welzijn en geluk economisch bekeken door prof.dr. Jan-Emmanuel De Neve (Saïd Business School-University of Oxford)
 2. De gevolgen van ongelijkheid in de vroege kinderjaren door prof.dr. Sara Willems (Ugent) 
 3. Het geweld van geld: over ethiek in de economie door prof.dr. Toon Vandevelde (emiritus KULeuven) 

Benaderingen van de politiek vanuit verschillende disciplines

 1. Benadering vanuit het beleid: hoe maak je een beleidsmislukking en hoe maak je een succes? door Dirk Van Melkebeke (ex-kabinetschef en ex-secretaris-generaal Vlaamse overheid) en Jan Cornillie (ex-kabinetschef en politiek directeur sp.a) 
 2. Benadering vanuit maatschappelijk initiatief: nog te bepalen
 3. Benadering vanuit de media: Fake news, media en politiek door prof.dr. Caroline Pauwels (rector VUB)  
 4. Benadering vanuit psychologie en organisatieleer: Welke waarden inspireren en beleven de sp.a leden? door Valerie Del Re (schepen hasselt en Vlerick Business school)

PUBLIEKE LEZING

Toekomst van sociaal-democratie in Europa. Vice-voorzitter Europese Commissie Frans Timmermans