Leuven wil een nieuwe secundaire school oprichten en voorziet daarvoor ruimte in de J.P. Minckelersstraat. Die nieuwe school zal de capaciteitsdruk verlichten en zich toespitsen op het onderwijs van de toekomst. Om de school te realiseren, lanceert de stad samen met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSL) een open oproep naar een onderwijspartner.

School van de toekomst

Onze samenleving verandert razendsnel. Dat heeft ook impact op het onderwijs. “Hoe kan het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en de vaardigheden leren die nodig zijn in de veranderende wereld?”, vertelt schepen van Onderwijs en Vastgoed Mohamed Ridouani. “En dat terwijl we iedereen aan boord houden en kinderen zich goed voelen op school.”

Dat zijn zaken waar de nieuwe school zich op zal focussen. “In de open oproep die we lanceren, hechten we veel belang aan de visie en het plan van aanpak dat de kandidaat-scholen voorstellen”, zegt Ridouani. “We willen in Leuven voortrekkers zijn van het onderwijs van de toekomst. Technologie, wetenschap, wiskunde – de zogenaamde STEM-vakken – en creativiteit zullen belangrijk zijn, net zoals de leerlingen actief betrekken en ervaringsgericht leren binnen en buiten de schoolmuren.”

Dat is ook de reden waarom de school ingebed wordt in de Vaartkom, de creatieve en innovatieve long van Leuven. “De dynamiek die daar heerst door de aanwezigheid van creatieve ondernemers, kunstenaars en cultuurhuizen, is een meerwaarde voor een school die innovatief onderwijs wil aanbieden. Daarom vragen we ook in het plan van aanpak hoe de kandidaat-scholen een samenwerking zien met projecten als Vaartopia en Leuven MindGate. Daarmee willen we creatieve ondernemers, culturele spelers en kunstenaars extra betaalbare ruimte bieden en mogelijkheden  scheppen voor vernieuwende samenwerking en creativiteit”, aldus Ridouani.

Er wordt ook verwacht dat de school haar ervaringen met het onderwijs van de toekomst deelt met alle anderen scholen, over alle netten heen. Zo wordt het ganse onderwijs nog beter. Ook Samen Onderwijs Maken (SOM), het netwerk waarin alle onderwijspartners van kleuterschool tot universiteit vertegenwoordigd zijn, werkt rond innovatie in het onderwijs en ontwikkelt vernieuwende initiatieven om het welbevinden op school te verbeteren en iedereen aan boord te houden. “De expertise die SOM heeft opgebouwd, is iets waar de nieuwe school uit kan putten”, zegt Ridouani.

Capaciteit

De nieuwe school past ook in het plan om de capaciteit in het Leuvens secundair onderwijs op korte termijn met 300 plaatsen uit te breiden. “Er zal plaats zijn voor minstens een eerste graad van een 250-tal leerlingen”, zegt Ridouani. “De grond stellen we ter beschikking via een recht van opstal van dertig jaar, voor het symbolische bedrag van één euro per jaar. Ik reken erop dat de school snel gerealiseerd zal worden, hopelijk al in de loop van volgend jaar. Het is één van de criteria voor de toewijzing. De stad zal alleszins begeleiding bieden om de school zo snel mogelijk op te starten.”

Momenteel zijn er nog plaatsen op overschot in het middelbaar onderwijs, al ondervinden de scholen wel een toenemende druk, onder meer omdat twee derde van de leerlingen van buiten Leuven komt. “We willen plaatsen bij creëren, zodat leerlingen zoveel mogelijk in hun school van voorkeur terecht kunnen”, zegt Ridouani. Daarvoor zijn uiteraard ook Vlaamse middelen nodig: Vlaanderen is verantwoordelijk voor de financiering van het secundair onderwijs.

Ook de nieuwe school rekent op middelen. “Samen met alle onderwijspartners in Leuven zijn we in kaart aan het brengen waar de grootste capaciteitsnoden in het middelbaar onderwijs zitten. Volgend jaar kunnen we dan sterke dossiers indienen om de nodige middelen binnen te halen.” In het basisonderwijs zijn zo al meer dan 500 plaatsen bijgemaakt.

Timing

Maandag staat de open oproep op de agenda van de gemeenteraad. Als die het goedkeurt, hebben kandidaat-scholen tot 31 december tijd om hun voorstel in te dienen. In januari beslist een jury wie de school mag opstarten. Daarna zullen de stad en de onderwijspartner intensief samenwerken om de nieuwe school zo snel mogelijk te realiseren.