“Het uitgangspunt van het werk- en zorgtraject is dat mensen, ondanks hun handicap, hun beperkingen en hun problemen ook hun competenties hebben en kunnen groeien in hun functioneren”, aldus Bart Van Malderen. Dat gaat dan om personen met een behoefte aan werk en zorg. Mensen met medische, mentale, psychische en of psychiatrische problemen. Vaak ook mensen die leven in armoede. Het doel is de re-integratie in de maatschappij en het beroepsleven. sp.a bouwde mee het kader waarbij iedereen in een traject van arbeidszorg kan stappen. Voor sommigen is deze arbeidszorg een opstapje naar betaald werk in de reguliere of sociale economie, voor anderen is het gericht op meer permanent werken in arbeidszorg. De consulenten van de verschillende instellingen (VDAB, OCMW, CAW, mutualiteiten…) werken tijdens zo’n traject als team samen om de betrokkene te begeleiden vanuit zowel welzijns- als arbeidsoogpunt. Het nieuwe decreet is een mijlpaal in de samenwerking tussen werk en welzijn. Voor het eerst worden de krachten gebundeld tussen beide beleidsdomeinen, sectoren en organisaties om trajecten op maat aan te bieden. Twee sterk gestructureerde sectoren zullen in de toekomst nauw samenwerken en bruggen bouwen. Er zal niet meer naast elkaar gewerkt worden, samenwerking wordt de norm. Belangrijk ook is de rol van de OCMW’s die als lokale bruggenbouwer en partner in zowel de welzijn- als werkcontext zorgt voor een toegankelijke dienstverlening die lokaal verankerd is en dicht bij de burger staat. “Dit traject is het sluitstuk van een duurzame hervorming van onze sociale economie. We maken komaf met de administratieve verkokering”, zegt Bart Van Malderen. “Personen die hulp nodig hebben en hun traject op maat staan centraal en niet de structuren of de regeltjes. Op die manier krijgen mensen de juiste begeleiding, op het juiste moment, op maat van zijn of haar noden.”