Gisteren mochten wij toelichting geven over de opstart van het jongerenhuis. Vanaf september wordt dit jongerenhuis, in de Vlamingdam 36, een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jongeren. 

De stad Brugge is blij te kunnen participeren in dit jongerenhuis. Het project “Brugge(n) voor jongeren” ligt dit stadsbestuur nauw aan het hart: het is een creatieve manier om bestaande werkingen maximaal op elkaar af te stemmen zodat maatschappelijk kwetsbare jongeren beter bereikt en bediend kunnen worden.

Met de realisatie van dit jongerenhuis krijgt ‘Brugge(n) voor jongeren’ een duidelijker gezicht en plaats in de stad. Dit jongerenhuis moet een laagdrempelige ontmoetingsplek worden voor alle jongeren in Brugge. In het bijzonder zullen maatschappelijk kwetsbare jongeren hier terecht kunnen.

De stad Brugge investeert op twee manieren in dit project. Vanuit het stedenfonds en vanuit de preventiemiddelen wordt een aanzienlijke ondersteuning (75.000 euro) voorzien om deze bestaande infrastructuur minimaal op te bouwen tot een functionele plek om jongeren te ontvangen. De overige kosten worden gedeeld door CAW Noord-West-Vlaanderen en het OCMW van Brugge. Daarnaast zullen 2 halftijdse preventiewerkers die vindplaats gericht werken ingeschakeld worden in de werking van het jongerenhuis.

De samenwerking met de collega’s van Buurtsport (OCMW) en ’t Salon (CAW) loopt ondertussen al enkele jaren, maar door nu samen onder één dak actief te zijn zal de samenwerking en afstemming nog sterker georganiseerd worden.

Het stedelijk preventiebeleid rond criminaliteit en overlast krijgt zo ook een zeer structurele werking. Jongeren die het om uiteenlopende redenen moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, worden nu door een zeer uitgebreid samenwerkingsverband ondersteund.

Met de komst van dit jongerenhuis is er nu ook een zeer concreet één adres waar maatschappelijk kwetsbare jongeren terecht kunnen. Dit versterkt heel sterkt het lokale preventiebeleid.

De stad Brugge dankt de collega’s van CAW en OCMW voor de bereidheid om mee dit jongerenhuis op te starten. We wensen iedereen alvast veel succes met de werking en nodigen alle jongeren in Brugge uit om hier vanaf september even langs te komen.