De zoektocht naar een betaalbare woning wordt voor veel mensen steeds moeilijker. Eens ze een woning vonden, vormt de huurwaarborg vaak nog een extra probleem. OCMW Gent wil kwetsbare Gentenaars ondersteunen om een goede woonsituatie te bekomen, onder meer via de mogelijkheid om een huurwaarborg voor te schieten. Dit kan via een waarborg op geblokkeerde rekening, een bankwaarborg of via een zekerheidsstelling.

Er zijn twee systemen rond bankwaarborgen, particulier of via OCMW. Een bankwaarborg kan rechtstreeks verleend worden tussen de huurder en zijn/haar bankinstelling. “Ook al is het een wettelijke verplichting van bankinstellingen, vermoeden we dat dit in de praktijk weinig gebruikt wordt, vaak omdat er hoge kosten gerekend worden”, weet OCMW-raadslid Ingrid Vandaele (sp.a)

Vaak kent de huurder het systeem bankwaarborg niet en komt hij met een concrete vraag voor huurwaarborg naar onze dienst. Hierdoor is de piste voor een gewone huurwaarborg op een geblokkeerde rekening dan al ingeslagen. “Ook wenst de kandidaat huurder niet teveel vragen te stellen hieromtrent aan de verhuurder vanuit de vrees niet weerhouden te worden als huurder”, vult OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) verder aan.

Het verbeteren van de woonkwaliteit op de woninghuurmarkt is in Gent belangrijk. Maar door het koppelen van woonconformiteit aan de huurwaarborg, verliest de huurwaarborg zijn kracht om de meest kwetsbare personen toegang te geven tot een huurwoning. OCMW Gent maakt deze koppeling met het conformiteitsattest dus niet.

De idee van minister Homans om het systeem van de huurwaarborglening in te voeren kan in Gent op niet veel bijval rekenen. Ook het optrekken van de borg van twee naar drie maanden, vinden Rudy Coddens en Ingrid Vandaele onaanvaardbaar.

“De precieze modaliteiten van het voorstel van de huurwaarborglening van minister Homans zijn nog niet gekend. We hebben echter vragen bij de effectiviteit van deze huurwaarborglening. Het lijkt een ernstige verzwaring van de procedure en minder flexibiliteit”, stelt Ingrid.

 “Ook de verhoging naar drie maanden waarborg zal meer betalingsproblemen opleveren. De huidige knelpunten voor het verlenen en bekomen van een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening blijven bestaan bij het systeem van de huurwaarborglening. De VVSG heeft deze bedenkingen uit verschillende OCMW’s doorgegeven aan Wonen Vlaanderen”, besluit Rudy Coddens.