"OCMW ’s moeten hun armoedeexpertise toevoegen aan het brede aanbod van opvoedingsondersteuning" antwoordde Gents OCMW-voorzitter, Rudy Coddens, op een vraag van raadslid Emilie Peeters (sp.a). "Maatschappelijk werkers staan vaak dicht bij de gezinnen en die vertrouwensband kan gemakkelijk groeien naar een meer gezinsgerichte en opvoedingsondersteunende aanpak."

Raadslid Peeters: "Opvoedingsondersteuning versterkt niet enkel het kind, maar heeft een positieve invloed op het hele gezin. Daarom is het één van de meest efficiënte manieren om generatiearmoede te bestrijden en dus een kerntaak van het OCMW" Uit het antwoord bleek duidelijk dat ook Voorzitter Coddens die mening deelt en bevestigde hij dat opvoedingsondersteuning deel uitmaakt van de dienstverlening van het OCMW. " Dat kan via gezinsbegeleiding, ondersteuning van jonge ouders  met een verleden in de bijzondere jeugdzorg, of het verstrekken van psychologische bijstand, maar zeker ook indirect. Zo hebben schuldbemiddeling, sociale huisvesting of kinderopvang ook een duidelijk opvoedingsondersteunende effect." Aldus Coddens.

Aangezien het Gentse OCMW reeds veel expertise heeft op dit vlak is het belangrijk dat ze de ervaringen deelt met andere steden. "Niet alleen qua samenwerking met andere partners, zoals de Huizen van het Kind, de opvoedingswinkel of het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning" gaat Coddens verder, "maar zeker ook qua concrete projecten". Daarom stelde Emilie Peeters voor om deze kennis en ervaring via de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten open te stellen voor andere OCMWs. Een idee dat de Voorzitter erg genegen is en zeker zal meenemen op toekomstig overleg.