Het oranje-blauwe akkoord rond migratie dient enkel de werkgevers. Werkzoekenden en illegale gezinnen met kinderen blijven in de kou staan. Deze regering in wording is rechtser dan de werkgevers zelf vragen. Dit is zondermeer een asociaal akkoord.Dit akkoord maakt de asiel- en migratiewetgeving strenger. Maar tegelijkertijd mogen bedrijven nieuwe migranten massaal naar ons land halen om hun personeelstekorten op te vangen. De coalitie in wording wil hier enkel de werkgevers dienen.Er staan in dit land duizenden jobs open. We hebben duizenden potentiële werknemers die er al zijn en die willen werken, maar die niet mogen. Ze hebben namelijk de verkeerde huidskleur.Van mijn kant wil ik een aantal mensen dat reeds lang in ons land verblijft, goed geïntegreerd is, onze taal spreekt en kinderen heeft die hier school lopen, regulariseren zodat ze aan de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden tew

De laatste jaren zijn er steeds meer goedkope arbeidskrachten uit het buitenland aangeworven die rechtstreeks op de Belgische arbeidsmarkt worden gedumpt. Werknemers uit de nieuwe lidstaten moeten tegen dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden tewerkgesteld worden als Belgische werknemers. Maar hoofdaannemers moeten wél aansprakelijk zijn als zij of hun onderaannemers misbruik maken en dumpingpraktijken organiseren. Die eerder afgesproken aansprakelijkheid zien we niet meer in het akkoord staan. 

Het is dan ook duidelijk voor mij dat oranje-blauw rechtser is dan de werkgevers vragen. Zelfs Unizo pleit, op een ogenblik dat er duizenden jobs in ons land nietingevuld geraken, voor een regularisatie. Ik heb de indruk dat het bereiken van een akkoord belangrijker is dan het afsluiten van een goed akkoord.