De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft dinsdag het socialistische wetsvoorstel verworpen dat tijdelijke maximumprijzenvoor gas en elektriciteit invoert. Enkel indieners sp.a, PS en Ecolo/Groen! stemden voor, de oranje-blauwe partijen en Vlaams Belang stemden tegen.

Aanleiding voor het wetsvoorstel waren de prijsstijgingen die Electrabrel afgelopen zomer aankondigde en die begin vorige maand van kracht werden. De tijdelijke maximumprijzen zou gelden zolang Electrabel een feitelijke monopoliepositie bekleedt en moeten er voor zorgen dat de energiefactuur goedkoper wordt.

Het voorstel werd echter weggestemd. De oranje-blauwe partijen (MR, Open Vld, CD&V/N-VA en cdH) stelden dat uit de verschillende hoorzittingen die de voorbije weken in de commissie plaatsvonden, is gebleken dat maximumprijzen geen oplossing zijn.