Tussenkomst van Bruno Matthys

Geachte burgemeester

Beste collega’s,

 

Dit agendapunt zal waarschijnlijk niet de krantenkoppen halen maar wij wensen er als fractie toch even aandacht aan te schenken.

In de OCMW-raad heeft onze fractiegenoot Emilie Peeters reeds haar appreciatie uitgedrukt voor het harde en goede werk dat hiervoor door de diensten werd verrricht en ik wens dit dan ook te doen ten opzichte van de gemeenteraad.

De herstructurering van dit organigram lijdt tot efficientie én houdt rekening met de wensen van het personeel én garandeert de kwaliteit van de dienstverlening.

Er werd innovatief nagedacht over hoe de diensten het best konden voldoen aan de noden van de gebruikers, rekening houdend met klantgerichtheid, flexibiliteit en performantie. Goede ervaringen van beide organisaties werden daarbij gebruikt als uitgangspunt om tot de best georganiseerde diensten te komen.

Departementshoofden gingen de dialoog aan met hun diensthoofden om samen aan die vernieuwing te werken en ervoor te zorgen dat de bekommernissen van het volledige team in rekening werd gebracht.

De diensthoofden van HR schoven  hun persoonlijke carrière opzij om neuraal te gaan nadenken over de beste structuur voor het departement. Velen van hen wisten immers niet wat dit nieuwe organogram voor hun persoonlijke functie zou betekenen en toch gingen ze opzoek naar die ideale structuur.

Daarnaast werd in beide departmenten ook echt gekeken naar efficiëntie. Bij FM werd sterk ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. De besparingen door de samenwerking zullen daar dan ook worden ingezet in de volgende jaren.

Bij HR ging de aandacht vooral naar het efficiënter inzetten van het personeel wat ook een duidelijke besparing met zich zal meebrengen.

Het is duidelijk dat dit geen snelle obligate reorganisering is maar een wel doordachte zet, gebaseerd op de specifieke noden per departement.


Proficiat namens de sp.a-fractie.