De stad Mechelen keurde een origineel concept goed voor de aanleg van spelprikkels in het centrum van de stad. ”Het Bornstraatje en het pleintje voor dienstencentrum De Rooster worden plaatsen waar we met de zogenaamde spelprikkels zullen werken. Origineel wordt alvast de ‘watertafel’ die in het Bornstraatje komt”, zegt schepen van Jeugd Caroline Gennez.

Kinderen hebben nood aan ruimte, aan plaatsen en zones waar ze kunnen spelen, bewegen, zich uitleven en elkaar ontmoeten. Spelprikkels zijn plekken waaraan kinderen zelf betekenis en invulling kunnen geven, waar zij hun eigen weg kunnen vinden en experimenteren.

“Op termijn willen we de woonkwaliteit van elke Mechelaar verbeteren door een groen- of speelelement te verschaffen binnen de 400 meter van zijn woning. Deze spelprikkels, als aanvulling op de reeds talrijke nieuwe en vernieuwde speelpleintjes, brengen ons weer een stap dichter bij dit doel”, aldus Gennez.

Bornstraatje
Het Bornstraatje is vandaag al een spelprikkel, het ‘Dymphnarium’: schilpadruggen, zandbak, tekeningen in de verharding, …. De charme van dit straatje zit in de combinatie van verschillende materialen en legverbanden. Deze worden nu terug in hun oorspronkelijk verband hersteld en ook de beplanting wordt vervangen, er komen mooiere en gezondere bomen en planten.

De zandbak wordt leeggemaakt en de wanden en bodem worden gerestaureerd. In het midden wordt een L-vormige constructie gemetst, die wordt uitgewerkt als ‘watertafel’. Een waterelement (borrelsteen, …) wordt op de kop van de tafel geplaatst aan de zijde van de tuinmuur. Het water loopt door een brede ondiepe geul (5cm) over de tafel en wordt op het einde opgevangen en terug naar het waterelement gepompt. Er kunnen verschillende obstakels voorzien worden in de watergeul. De kinderen kunnen zo op een ongevaarlijke doch speelse manier met het water in contact komen.

De, voor dit pleintje, te grote en te zware populier wordt vervangen door een hoogstamboom in een nieuw afgebakend plantgat. De cirkel wordt opnieuw aangelegd in een rubberen gietvloer, waarin speelse elementen komen om op, over en onder te klauteren.

Ook komen er fietsleunhekjes in verschillende maten, zowel voor kinderfietsen als voor volwassenen. Tot slot wordt er verder gewerkt op de bestaande muurschilderingen. In het project wordt ook een deel geschilderd in bordverf, waar de kinderen met krijt tekeningen op kunnen maken.

Plein aan dienstencentrum de Rooster
Onder en tussen de bomen naast de muur wordt een moderne zitbank geplaatst. De bank heeft een losse vorm die uitnodigt tot zitten, liggen, leunen,…  De zitbank zal een ontmoetingsplek vormen voor kinderen en jongeren. De uiteindelijke keuze gebeurt in samenspraak met de jongeren.

Aan de muur worden metalen frames bevestigd waarin banners of panelen kunnen worden opgehangen. Deze frames bieden de mogelijkheid bepaalde culturele of literaire andere projecten van de jeugd een plaats te geven in de binnenstad gedurende een bepaalde periode.

De bomen die op het plein staan worden voor de veiligheid van kinderen en passanten geknipt en kort gehouden in de toekomst, zeker deze die vanaf de grond bereikbaar zijn.

Bij de herinrichting en aanleg van beide plaatsen is er speciale aandacht voor de veiligheid van de gebruikers op het vlak van architectuur, inrichting, het openbaar domein en verlichting. Het is dan ook de bedoeling dat beide realisaties een nieuwe, bijkomende dynamiek aan de hele buurt geven.