Het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever staat intussen al jaren leeg en enkel een bijgebouw wordt vandaag nog gebruikt als lokaal dorpscafé “de vriendenkring”. Het gemeentebestuur gaf deze site nu een nieuwe nuttige bestemming.

OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a):  Het oud gemeentehuis zal door de gemeente worden overgedragen aan het OCMW die het gebouw volledig zal renoveren. Het gelijkvloers zal worden ingericht als buurthuis, waardoor de huidige café een nieuwe huisvesting krijgt. Op de bovenverdieping komt er een appartement die het OCMW via haar sociaal verhuurkantoor zal verhuren.

 

Schepen van ruimtelijke ordening Natasja Ons (sp.a):  Alle bijgebouwen naast het oud gemeentehuis, waar vroeger de school in gehuisvest was, worden afgebroken. In de plaats komt er de nieuwe verkaveling “Hulsbos” met 4 woningen. Het gemeentebestuur besliste om deze 4 bouwgronden te gaan verkopen in het kader van betaalbaar wonen. Inwoners van de gemeente krijgen voorrang voor de aankoop van deze percelen. Momenteel zijn we bezig met de opmaak van verkavelingsaanvraag en nadien maken we een reglement op die de voorwaarden zal bepalen hoe inwoners in het kader van betaalbaar wonen zich kandidaat kunnen stellen voor het aankopen van één van de percelen. Wij mikken hierbij vooral op jongeren en jonge gezinnen uit onze gemeente om hen betaalbaar in de eigen gemeente te kunnen blijven laten wonen. Maar met dit project geven we vooral een nuttige herbestemming aan een oud gebouw dat al jaren leegstaat. Wij beheren vandaag het gemeentelijk patrimonium met een duidelijke en verstandige visie. We investeren fors in het energiezuinig maken van onze gemeentelijke gebouwen en de andere die geen enkele functie meer hebben of totaal verouderd zijn geven een herbestemming. We doen zeker geen uitverkoop van ons patrimonium maar doen het net opnieuw renderen. Het oud gemeentehuis van Bunsbeek zullen we wel verkopen en met de opbrengsten hiervan realiseren we de nieuwe bijbouw van de buitenschoolse kinderopvang. De verkoop van patrimonium dient dus niet om de begrotingscijfer op te smukken, maar de opbrengsten ervan worden opnieuw geïnvesteerd in onze andere gemeentelijke gebouwen en energiebesparende investeringen.