Oud worden zonder zorgen, het kan.

                       sp.a Aalst pleit voor de afschaffing van de onderhoudsplicht.

Van 20 tot 26 november is het Seniorenweek, een campagne waarmee de Vlaamse Ouderenraad, samen met ouderenorganisaties, aandacht vraagt voor de groeiende groep senioren in de samenleving.  

“Die aandacht is zeer nodig”, zegt sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte.  “Voor vier op de vijf senioren volstaat het inkomen of pensioen niet om de rusthuisfactuur te betalen. Ondertussen zorgt het gebrek aan investeringen door de Vlaamse overheid ervoor dat het tekort aan opvangplaatsen voor zwaar zorgbehoevende senioren snel toeneemt, met onaanvaardbare wachtlijsten en dito wachttijden als gevolg. Uit getuigenissen van het verplegend personeel blijkt dan weer dat zij door personeelstekorten en besparingen amper tijd krijgen om senioren op een waardige manier te verzorgen."

Voor sp.a is de Seniorenweek hét  moment bij uitstek om aandacht te vragen voor de ouderenzorg en alle mensen in de ouderenzorg een hart onder de riem te steken: de bejaardenverzorgers, poetshulpen, keukenpersoneel, de vele vrijwilligers, therapeuten en chauffeurs, de thuisverplegers, artsen en iedereen die betrokken is bij de zorg voor een oudere. 

In Aalst pleit sp.a voor de afschaffing van de onderhoudsplicht: “Iedereen moet, ongeacht zijn pensioen, in een woonzorgcentrum terecht kunnen. Het is niet langer van deze tijd om kinderen te laten bijpassen wanneer hun ouders zelf over onvoldoende middelen beschikken om de factuur zelf te betalen. Niemand wordt er vrolijk van om een ander financieel tot last te zijn, en minst van al wanneer die last valt op je eigen kinderen” zegt gemeenteraadslid Sam Van de Putte. “Sinds een wetswijziging uit 2004 heeft het OCMW alleszins de mogelijkheid om, met goedkeuring van het stadsbestuur, de terugvordering van de kosten voor het woonzorgcentrum af te schaffen. Het wordt tijd dat Aalst hier werk van maakt!” vindt ook OCMW-raadslid Lucette Callebaut. 

Naast een lokaal voorstel lanceert sp.a ook een algemeen actieplan voor meer investeringen in de ouderenzorg. 

Onze voorstellen zijn:
- Betaalbare ouderenzorg. Rusthuis nooit duurder dan pensioen.
- Wachtlijsten wegwerken. In nieuwe rusthuizen investeren.
- Meer tijd en middelen voor verzorgend personeel.
- Uitbreiden professionele thuiszorg.
- Geef mantelzorgers meer steun en een correcte verloning.