Begin augustus start Eandis met de sloop van hun leegstaande gebouwen, en met de sanering van de vervuilde gronden. Die werken lopen gans het najaar. Voor deze bodemsanering zijn de nodige vergunningen afgeleverd, en springt OVAM en de Vlaamse overheid financieel bij.

Het CAW verkreeg ook al de nodige bouwvergunningen om de oude gemeentelijke school te slopen, en te vervangen door een moderne nieuwbouw waar een inloopcentrum wordt ingericht, een locatie waar Den Dorpel en een aantal sociale diensten van het CAW onderdak zullen krijgen. Ondertussen kreeg het CAW hiervoor ook de nodige bouwsubsidies van de Vlaamse overheid. In het najaar starten ook zij met hun sloop- en bouwwerken.

En de oude gemeentelijke magazijnen van de stad op deze locatie zullen volledig leeg komen te staan wanneer de nieuwe gemeentelijke magazijnen op Addernesten klaar zijn. De bouwwerken voor deze nieuwe gemeentelijke werkplaats is deze maand gestart, en duren ongeveer een jaar. Op dat moment kunnen alle gemeentelijke gronden tussen de Boerenkrijglaan en de Kleerroos een nieuwe woonbestemming krijgen.

Voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied gaan de Stad Herentals en Eandis samenwerken om samen een ontwerpbureau aan te stellen en een globaal masterplan voor deze terreinen uit te tekenen: wonen, groen, ontsluiting van de site, parkeren, ….  Een unieke kans om van een lang verkommerde stadskanker een nieuwe stedelijke ontwikkelingszone te maken. 

De eerste stap wordt nu op de gemeenteraad gezet met de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Eandis.