De omgeving van de Oude Dokken kent een rijk industrieel verleden. De Stad Gent wil dit stukje geschiedenis dan ook graag laten voortleven in de nieuwe woonwijk aan het water. Oude kranen, sporen, aanmeerpalen en andere typische havenelementen worden behouden en krijgen een nieuwe rol in het gebied. Maar van alle industriële objecten die opnieuw een plek krijgen in de Oude Dokken, zijn de kranen wellicht de meest opvallende. Ze komen er in het verlengde van de toekomstige zones voor woongroen te staan. In de loop van september krijgen de kranen een nieuwe lik blauwe verf.

De kranen komen in een omgeving die helemaal opgeknapt wordt. 'Rondom de volledige Oude Dokken worden de kades helemaal heraangelegd. Samen vormen ze een recreatieve route van bijna 5 kilometer. De Schipperskaai, een kaaivlak met een lengte van ongeveer 600 meter, is het eerst aan de beurt', legt Tom uit. De heraanleg van deze verkeersvrije kade is klaar in de loop van november.

foto: (c) Dirk Demaegd, Stedenbouw Stad Gent