sp.a Nevele is fier dat het pionierswerk van wijlen schepen Roland de Paepe zijn voltooiing kent!