'Voor de restauratie van het beschermde monument van start kon gaan, was het noodzakelijk om een materiaaltechnisch onderzoek uit te voeren', kondigen schepenen Karel Geys en Rita Janssens (beiden sp.a) aan.

'Voor de restauratie van het beschermde monument van start kon gaan, was het noodzakelijk om een materiaaltechnisch onderzoek uit te voeren', kondigen schepenen Karel Geys en Rita Janssens (beiden sp.a) aan. 'Dit is nu afgerond en heeft een aantal interessante zaken aan het licht gebracht. Daarnaast gaan een aantal kleine aanpassingen doorvoeren om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers te realiseren en om te voldoen aan de voorschriften op vlak van brandveiligheid en evacuatie.'

De Oude Stadsfeestzaal werd in de negentiende eeuw gebouwd naar het ontwerp van de toenmalige stadsarchitect Victor Louckx. Schepen van Monumentenzorg Karel Geys legt uit hoe de restauratie zal worden aangepakt. 'Het historische gebouw is sinds 2003 beschermd als monument', zegt hij. 'Hierdoor kunnen we ook een restauratiepremie aanvragen bij de Vlaamse overheid en bij de provincie, die tot 88  procent van de kosten kan dekken.'

Het materiaaltechnisch onderzoek is afgerond zodat de aanpak van de restauratie kan worden bepaald. 'Dankzij speciaal onderzoek met scalpels kon worden vastgesteld dat de oudste laag van afwerking teruggaat tot de jaren 1920', zegt Geys. 'Het is onze bedoeling om deze laag te reconstrueren in de inkomhal. Deze zal daarom geschilderd worden in kleuren uit diezelfde periode. Daarnaast is het noodzakelijk om algemene herstelwerken uit te voeren aan de feestzaal, zolder, vloeren en gewelven. Het prachtige waardevolle glazen plafond boven het centrale gedeelte zal opnieuw zichtbaar worden gemaakt door het vals plafond weg te halen. De feestzaal zelf krijgt opnieuw de typische zandsteenkleuren zoals op het einde van de negentiende eeuw. We houden zoveel mogelijk rekening met de historische aspecten, zodat de Oude Stadsfeestzaal opnieuw zal schitteren als weleer.'

Naast de restauratie zijn er nog enkele knelpunten die moeten worden weggewerkt om de Oude Stadsfeestzaal voldoende toegankelijk te maken. Momenteel zijn er strikt genomen slechts 49 personen toegelaten. Na aanpassing aan de voorschriften op het vlak van brandveiligheid en evacuatie, kan dit worden opgetrokken tot 431 op het gelijkvloers en 49 op het balkon. Er is daarnaast een probleem wat de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers betreft.

'Momenteel is de zaal niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers omdat er een hoogte van een halve meter moet worden overbrugd', verklaart Rita Janssens, bevoegd voor personen met een handicap. 'Na een bezoek ter plaatse hebben we een mogelijkheid gevonden om de toegang voor rolstoelgebruikers toch te realiseren. Er zal een zachte helling worden aangelegd zodat het hoogteverschil geen probleem is. Dit voorstel werd ook goedgekeurd door het Centrum voor Toegankelijkheid. Dankzij deze aanpassingen zullen rolstoelgebruikers eveneens kunnen genieten van de prachtige Oude Stadsfeestzaal.'