Deze week krijgen alle inwoners van Groot Oudenburg de Oudenburgse bevraging - Jij Maakt Morgen in de brievenbus. Het is de bedoeling om deze vragenlijst in te vullen en terug te bezorgen bij één van de sp.a bestuursleden. sp.a wil samen met de inwoners een goed verkiezingsprogramma opmaken!