"Wie als oudere werknemers zonder werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) in de langdurige werkloosheid belandt, wacht een bijzonder zware financiële aderlating." Na één jaar werkloosheid krijgen oudere werklozen vanaf 55 jaar een zogenaamde anciënniteitstoeslag bovenop de lage werkloosheidsuitkering, op voorwaarde dat ze minstens 20 jaar hebben gewerkt. De nieuwe regering wil vanaf 1 januari 2015 die anciënniteitstoeslag voor oudere werknemers totaal afschaffen voor nieuwe instromers.

“Dit bewijst nog eens wie de rekening krijgt van deze regering: de gezinnen, de hardwerkende mensen die afgedankt worden na een lange carrière. En dit allemaal omdat men het vertikt om ook de grote vermogens te laten bijdragen”, zegt een verontwaardigde Meryame Kitir.

Kitir laakt dat de federale regering een strenge controle op oudere werklozen combineert met een drastische besparing op hun uitkering. "We moeten op zoek naar werkbaar werk voor de oudere werklozen. Maar daarover lees ik niets in het regeerakkoord, op geen enkele manier beschrijft het akkoord hoe de regering werk wil maken van werkbaar werk. Dat staat in schril contrast met de gedetailleerde beschrijving van de besparingen en controles.”

“Deze beslissing heeft een zware impact op het inkomen van oudere werklozen. Het inkomen van alleenstaanden met een minimuminkomen wordt zelfs onder de armoededrempel geduwd. Is dit nu snoeien om te groeien? Ik denk van niet”, besluit Meryame Kitir.