"We moeten vermijden dat ouderenzorg wordt aangeboden door organisaties die winstbejag nastreven", zegt John Crombez.

In het middagnieuws van VTM was John Crombez duidelijk: "Private bedrijven proberen zoveel mogelijk de groeiende markt van de vergrijzing binnen te komen. Wat mij betreft mogen ze participeren in gebouwen en infrastructuur, maar niet in de verzorging. Winstmaximalisatie in de ouderenzorg kan voor ons niet door de beugel."

Crombez deed die uitspraken naar aanleiding van de undercoverreportage van Pano die serieuze pijnpunten in de commerciële zorgcentra blootlegde. Hij pikte ook in op een opiniestuk van Kurt De Loor, die stelde dat de jacht op winst de betaalbaarheid en de kwaliteit van onze ouderenzorg in gevaar brengt.