"Wie niet zwaar zorgbehoevend is, kan niet meer in een rusthuis terecht. Maar zelfs tienduizenden zwaar zorgbehoevende bejaarden hebben momenteel nergens plaats. Dit leidt tot schrijnende toestanden voor die mensen en hun mantelzorgers”, aldus Christel Geerts, professor Gerontologie.

In Vlaanderen staan vandaag 75.000 rusthuisbedden, en dat zijn er veel te weinig. Doordat we steeds ouder worden, is er nood aan 22.000 bijkomende plaatsen. “De Vlaamse overheid had voor zichzelf een cijfer van 100.000 bedden vooropgesteld, maar komt daar in de verste verte niet aan”, zegt Christel Geerts. Ook op het vlak van betere thuiszorg om bejaarden uit de dure rusthuizen te houden schieten we tekort. Zo stelt de Vlaamse overheid dat er nood is aan 351 dagverzorgingscentra, terwijl we er maar 248 hebben. Van de 587 geplande dienstencentra staan er slechts 222. Kortverblijven: een kleine 900 minder dan voorspeld. Dat alles zorgt voor lange wachtlijsten.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) laat een onderzoek uitvoeren naar de zorgprognoses, zodat hij het aanbod beter kan afstemmen op de vraag. "Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen moet met concrete oplossingen komen en niet nog maar eens een onderzoek bestellen, zegt Vlaams parlementslid Jan Bertels. Het is duidelijk, er zijn nu al schrijnende toestanden door een gebrek aan capaciteit en dat capaciteitstekort zal nog toenemen door de vergrijzing." sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke vult aan: "Deze cijfers tonen aan welke vergissing de Vlaamse regering heeft begaan door te besparen op de budgetten voor welzijn. Ook nu weer heeft de Vlaamse regering beslist om de komende drie jaar te besparen op de werkingsmiddelen van de welzijnsorganisaties. Deze studie toont haarscherp aan hoe zich dat concreet vertaalt in een schrijnend gebrek aan toegankelijke en betaalbare zorg voor ouderen."

Meer info over ons plan voor ouderenzorg vind u hier.

Actieplan ouderenzorg