Zoersel  heeft 77,4 % extra ouderenzorg nodig in 2035


In 2035 verwachten we in Zoersel 8754 60-plussers, of 2070 meer dan er vandaag zijn.  sp.a maakte een simulatie van het zorgprofiel waaruit blijkt dat het aantal zorgvragen in Zoersel met 77,4 % zal stijgen. Gemiddeld voor gans Vlaanderen wordt een stijging van 37,5% verwacht. sp.a baseert zich hiervoor op de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen en de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid over het aantal personen in thuiszorg en residentiële ouderenzorg. Ook als gemeente kan je je hierop voorbereiden.

Concrete voorstellen van sp.a Zoersel :

  • Sneller inzetten op extra zorgplaatsen aangezien Zoersel ver boven het Vlaamse gemiddelde zit qua aangroei.
  • Een premie voorzien voor mantelzorgers als waardering voor hun inzet.
  • Een steunpunt oprichten voor mantelzorgers zodat zij niet alleen staan.

Wat opvalt:

  1. Tegen 2035 verwachten we in Zoersel 417 nieuwe zorgvragen. Het aantal personen met  dementie stijgt van 96 naar 209 het aantal zwaar zorgbehoevenden stijgt met 194, en het aantal licht tot gemiddeld zorgbehoevenden stijgt met 109


  1. Er is ook gezondheidswinst. Tegen 2035 zijn er 1653 bijkomende zelfredzame zestigplussers.


“De Vlaming blijft het liefst zo lang als mogelijk thuis wonen en dat vraagt investeringen.”

Maar gericht beleid is nodig. Daar is ook een rol weggelegd voor de gemeenten. “De Vlaming blijft het liefst zo lang als mogelijk thuis wonen en dat vraagt investeringen. Niet enkel in het toegankelijk maken van de eigen woning, maar ook van de omgeving eens men door de voordeur naar buiten gaat. Als voor George en Anita trappen doen moeilijker wordt, kunnen ze bijvoorbeeld hun benedenverdieping herinrichten door daar een slaapkamer te installeren. Maar als je dan tien verhoogde dorpels over moet om aan een supermarkt of bakker te geraken, zijn we weer geen stap verder uiteraard.”

Wat kunnen gemeenten doen:

  1. Aanbieden/Uitbreiden van de mantelzorgpremie, zodat iedereen wie structureel zorg draagt voor een naaste daarvoor voldoende ondersteund wordt;
  2. Toegankelijk maken van de publieke omgeving voor personen die minder goed te been zijn;
  3. Het onderschrijven & uitvoeren van de engagementsverklaring “Vergeet Dementie, Onthou Mens” en een dementievriendelijk beleid voeren op niveau van de gemeente. https://onthoumens.be/help-mee/engagementsverklaring

In totaal voor Vlaanderen gaat het over 60.000 bijkomende zorgvragen tegen 2035. Jaarlijks komen er in Vlaanderen 4.000 zorgbehoevende zestigplussers bij. Dat vraagt ook op Vlaams niveau om snelle en bijkomende investeringen in de zorgsector. Nu worden jaarlijks ongeveer 1.800 bijkomende rusthuisbedden voorzien en een groeipad van 2,5% in thuiszorguren. “Het groeipad in de thuiszorg en de voorziene plaatsen in woonzorgcentra volstaan niet om in de toekomst elke zestigplusser zorg te garanderen.” sp.a voorziet in haar toekomstbegroting voldoende middelen om de stijgende zorgvraag op te vangen.