De reactie van Minister van Financiën Johan Van Overtveldt op het hele gebeuren kan voor Peter Vanvelthoven niet door de beugel. Van Overtveldt noemde de constructies vanmorgen "niet illegaal". Vanvelthoven spreekt dat ten stelligste tegen: "De deals zijn dan misschien in Luxemburg legaal, dat betekent niet dat ze in België legaal zijn. Het is ongehoord dat een Belgische minister op deze manier de betrokkenen uit de wind zet, nog voor er een onderzoek is geweest door de administratie."

Vanvelthoven roept de regering op om op basis van de ant-misbruikregelgeving de zaak grondig te onderzoeken: “Gebruik de bestaande regelgeving in plaats van ze af te zwakken, zoals in het regeerakkoord werd aangekondigd.” Vanvelthoven wil dat ook het parlement deze zaak in handen neemt en de journalisten die deze informatie bekendmaakten uitnodigen voor hoorzittingen. Vanvelthoven wil ook minister Van Overtveldt aan de tand voelen over zijn verklaringen over de Kaaimantaks. Volgens de minister is die Kaaimantaks de methode om dit soort van fiscale constructies aan te pakken. "Dat is pertinent onjuist. De Kaaimantaks heeft niets te maken met belastingontwijking of fraude door multinationals, maar wel met vermogensbeheer." “Vandaag lieten meer dan honderdduizend mensen in de straten van Brussel hun stem horen om een meer rechtvaardige verdeling van de lasten te eisen. De regering is verplicht om dit dossier ernstig te nemen. Ze moet ook stoppen met te zeggen dat er geen alternatief is, er is wel een alternatief en de weg daarnaartoe verloopt via Luxemburg. "

"Het is weer pijnlijk duidelijk aan wiens kant deze regering staat. Men vraagt via een indexsprong en tal van besparingen en lasten- en factuurverhogingen heel veel inspanningen van de gezinnen, maar de bestrijding van fraude en fiscaal misbruik wordt afgebouwd."