Nog elk jaar stijgt het gebruik van antidepressiva bij tieners. Dat blijkt uit recente RIZIV-cijfers. Vorig jaar slikten zo’n 17.600 Belgische tieners antidepressiva. In de leeftijdscategorie van 11 tot 15 jaar werd tegenover 2012 een stijging van maar liefst 8,4% opgetekend. Een wake-up call voor arts, politiek en maatschappij.

Al te vaak worden antidepressiva als ‘oplossing’ naar voor geschoven bij kinderen en jongeren. En dit terwijl de massale medicalisering in ons land in vele gevallen eerder het probleem is. Te snel naar antidepressiva grijpen is nefast. Bovendien sorteren deze middelen volgens specialisten op jonge leeftijd weinig of geen effect. Daarom geniet therapie bij kinderen en jongeren met depressie veruit de voorkeur. Pas in tweede instantie kan het voorschrijven van antidepressiva een optie zijn. Maar uit cijfers blijkt dat slechts 1 op de 4 kinderen die antidepressiva gebruikt, ook daadwerkelijk therapie krijgt.

sp.a pleit al langer voor een betere terugbetaling van psychologische zorg. Federaal Gezondheidsminister Maggie De Block (Open VLD) beloofde in het Zomerakkoord 22 miljoen vrij te maken vanaf einde 2018. Klinkt goed, maar hiermee kan de minister nauwelijks één sessie per patiënt terugbetalen. Peanuts met andere woorden.

Tieners gebruiken antidepressiva omdat die betaalbaar en snel beschikbaar zijn, én makkelijk voorgeschreven worden. Een doosje antidepressiva kost in de praktijk veel minder dan een sessie bij de psycholoog. De omgekeerde wereld.
We moeten de drempels voor psychotherapie weghalen en het voorschrijfgedrag ontmoedigen. En dat doe je niet door het budget te schrappen van organisaties die artsen onafhankelijk en wetenschappelijk informeren over geneesmiddelengebruik. Zoals vzw Farmaka.

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kunnen een belangrijke rol spelen in het toegankelijk maken van psychotherapie. Maar zij krijgen het helaas niet gebolwerkt. Met wachtlijsten van 6 tot 12 maanden – in realiteit vaak nog langer - is deze hulp ontoereikend en komt die soms te laat. Alle ronkende verklaringen ten spijt blijft Vlaanderen ter plaatse trappelen. Waar wacht Vlaams Gezondheidsminister Jo Vandeurzen (CD&V) op om de wachtlijsten weg te werken?