Energie blijft een van de speerpunten van het socialistische oppositiewerk. De sp.a stelde gisteren in Brugge een ambitieus energieplan voor. De partij wil de energiefacturen naar omlaag en zet meteen in op de bouw van windmolenparken. 'Een zekere toegang tot voldoende energie tegen een betaalbare prijs staat voor ons centraal', zei voorzitster Caroline Gennez.

 'Om dat doel te bereiken moeten we resoluut kiezen voor de massale productie van hernieuwbare energie in eigen land. Daarnaast moeten we af van de dominantie van één speler op de energiemarkt (Electrabel, red.).'

De partij heeft zes maatregelen klaar om de energiemarkt fundamenteel om te vormen. Zo pleit de partij voor een door de overheid gecontroleerde aankoopcentrale die alle elektriciteit van de kerncentrales opkoopt tegen productieprijs (met een 'redelijke vergoeding' voor de producent) en die vervolgens op de markt brengt. Met de nucleaire rente (de winst die de afgeschreven kerncentrales opleveren bij langer openhouden, red.) kunnen windmolenparken worden gebouwd en kan de factuur van de verbruiker worden verlicht. 'Nu weegt GDF Suez te veel op onze prijszetting. Daardoor is onze elektriciteit de op drie na duurste van Europa', argumenteert Gennez.

Naast een windmolenpark in de Noordzee moet een windplan alle geschikte locaties voor molens oplijsten. De socialisten willen in 2020 een groen aandeel in de stroomproductie van een vijfde. Ook de aflevering van vergunningen moet een flink stuk sneller. 'We kunnen ons geen vertragingen meer veroorloven', zei senator Johan Vande Lanotte.

Energiefacturen zijn tegenwoordig geen pareltjes van heldere communicatie. De sp.a vraagt een 'transparante standaardfactuur' waarbij de consument ook weet wie er verantwoordelijk is voor de prijsschommelingen. Wie structurele maatregelen neemt om zijn huis energievriendelijk te maken, zal minder verbruiken. De facturen moeten daarom progressief worden: wie veel verbruikt, betaalt relatief meer. Lage inkomens kunnen automatisch rekenen op de sociale maximumprijzen.

De socialisten pleiten ook voor een 'slim net' waarbij windenergie en de door zonnepanelen geproduceerde elektriciteit wordt ingepast. Slimme meters moeten daarbij verbruik en productie op elkaar afstemmen. Dit vergt 'publieke controle'. Voor de socialisten moet deze evolutie leiden tot een energiebesparing en moet ze de consumenten ten goede komen. Evenmin mag ze 'ongewenste sociale effecten' genereren (ze kunnen een inbreuk vormen op de privacy). 'De verbruiker moet niet alleen betalen, de verbruiker moet ook stoppen', zo merkt de sp.a nog op. De partij wil dat energieverslindende producten worden genormeerd.

Plaatselijk wil de sp.a nog 'coöperatieven' ontwikkelen. Die moeten lokale overheden en inwoners betrekken bij projecten van energiebesparing en hernieuwbare elektriciteitsproductie.