Het arrondissement Mechelen moet een aantrekkelijke regio worden, niet enkel in Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten. Dat is de doelstelling van het 'Streekpact 2007-2013' dat in het Mechelse stadhuis werd voorgesteld.

In het document geven de dertien lokale besturen van de regio, de provincie Antwerpen en de werkgevers- en werknemersorganisaties aan waar ze de komende zes jaar samen werk van willen maken om de woon-, werk- en leefkwaliteit te verbeteren. «De Kempen hebben een eigen identiteit en stad Antwerpen is zeer dominant. Het is belangrijk dat we het arrondissement naar boven tillen», zei RESOC-voorzitster Caroline Gennez.

Om dat te bereiken, moeten de sterktes worden benut en de zwaktes weggewerkt. Als grootste uitdagingen ziet het document de gebrekkige interne mobiliteit, de toenemende druk op de open ruimte en de concentratie van kansarmoede in de verstedelijkte gebieden.

Belangrijke kansen liggen in de sector cultuur en toerisme en in de uitvoering van een aantal grote infrastructuurwerken, zoals de ontdubbeling van de Scheldebrug, de herinrichting van het op- en afrittencomplex van de A12 met de N16 en de aanleg van een rechtstreekse treinverbinding Mechelen-Zaventem.