sp.a wil een belangenconflict inroepen via de Vlaamse regering. "We zijn gevoelig voor de problemen in Brussel, maar eenzijdig beslissen om die naar Vlaanderen te verschuiven, kan uiteraard niet", zegt Johan Vande Lanotte. "Belgocontrol had veel opmerkingen op vlak van veiligheid, maar wij hebben de indruk dat daar niet zo naar geluisterd wordt."

Wathelet besliste deze week eenzijdig om aan de vliegroutes te sleutelen, om de overlast in een deel van Brussel terug te schroeven. Hierdoor zullen meer vluchten over de Vlaanderen passeren. sp.a gaat in het verzet tegen de 'soloslim' van staatssecretaris Wathelet. “Wathelet is niet bevoegd om de vluchtroutes op Brussels Airport eenzijdig bij te sturen zonder dat dat voorgelegd is aan de ministerraad”, zegt Johan Vande Lanotte.

“Luchtverkeersleider Belgocontrol zou zelf nog kunnen beslissen de wijzigingen van Wathelet uit veiligheidsoverwegingen niet uit te voeren, maar een belangenconflict - en de bijbehorende schorsing van 60 dagen– biedt meer zekerheid”, aldus Johan Vande Lanotte. “sp.a blijft openstaan voor overleg, maar dan wel met alle regeringspartijen. En als er geen oplossing uit de bus komt, is er geen oplossing. Dan blijft alles zoals het was”, besluit Bruno Tobback.