1 tot 2 leerlingen in een gemiddelde Belgische klas worden voor hun 18de jaar slachtoffer van seksueel geweld. Seksueel geweld heeft een verwoestende impact op hun leven. Bovendien nemen slachtoffers van seksueel geweld vaker hun toevlucht tot verdovende middelen, voor sommigen met een ernstige verslaving tot gevolg. 

 De Spiegel, De Kiem, De Sleutel en Katarsis, centra voor gespecialiseerde verslavingszorg, stelden tijdens een studiedag , met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, de link tussen het seksueel geweld, trauma en drugs aan de kaak.

Anja Schillebeeks, therapeutisch verantwoordelijke bij Katarsis, en psycholoog Inge Temmerman, adj. diensthoofd van de therapeutische gemeenschap van De Spiegel, getuigden over de impact van (seksueel) misbruik op slachtoffers en verbinden het met de drugsverslaving waar ze vaak ‘inrollen’.

9% van de Belgische meisjes voor 18 jaar en 3% van de jongens worden slachtoffer van seksueel geweld. Dit betekent dat er in een gemiddelde klas 1 tot 2 leerlingen zijn die met seksueel geweld te maken krijgen voor hun 18de. Na 18 jaar zijn nog eens 6% van de vrouwen en 1% van de mannen slachtoffer.

‘Het is dan ook schokkend vast te stellen dat seksueel geweld alom tegenwoordig is in onze samenleving’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor gezondheid. ‘Samen met de zorgcentra voor verslaving De Spiegel, De Kiem, De Sleutel en Katarsis stellen we de link tussen het seksueel geweld, trauma en drugs aan de kaak.

Seksueel geweld is een ernstige traumatische ervaring voor het slachtoffer. Slachtoffers lijden, vaak nog jarenlang, aan hevige angst- en schaamtegevoelens, depressie, slapeloosheid, psychologische problemen, sociaal isolement en posttraumatische stress.

‘De link tussen seksueel trauma en verslaving werd meermaals aangetoond’, zegt Güler Bingöl O van De Spiegel. ‘Slachtoffers van geweld nemen dubbel zo vaak hun toevlucht tot drugs- en alcoholgebruik, zoals cannabis, xtc, amfetamines en cocaïne. Oorzaak en gevolg zijn in deze met elkaar verweven. Het drugs- en alcoholgebruik kan verwijzen naar een wijze van zelfmedicatie, verdoving of het opkrikken van een gekraakt zelfvertrouwen. Het druggebruik is een mechanisme om de traumatische ervaring uit het bewustzijn te bannen en het leven weer aan te kunnen. Anderzijds verwijst het evenzeer naar het leven van druggebruikers waar men meer blootgesteld wordt aan geweld, criminaliteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag’.

Onderzoek bij instellingen waar mensen met een verslaving worden opgevangen levert rauwe cijfers op: 50 % tot 80% van de cliënten heeft een geschiedenis van geweld, misbruik en trauma. Seksueel trauma maakt hier deel van uit.

Verschillende vormen van traumatherapie en psychotherapie dragen bij aan de verwerking en geven inzicht in de verslavingsmechanismen. Daarnaast wordt ‘non-trauma-focused’ groepstherapie aangeboden die vooral inzet op een veilig klimaat en leren omgaan met problemen in het hier en nu, verbonden aan de verslaving. Een specifieke focus gaat naar de familietherapie.