Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotse overlijden van Brecht. We hebben Brecht leren kennen en waarderen als een betrokken OCMW-raadslid die zich voluit inzette voor het welzijn van de minder begoeden in onze samenleving. Zijn streven naar gelijke kansen voor iedereen was meer dan een politieke doelstelling, het was zijn levenswijze. Brecht is 35 jaar geworden.

Brecht zetelde sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in de Leuvense OCMW-raad voor sp.a. Hij is voorzitter geweest van de adviesraad toegankelijkheid van de stad Leuven en medestichter van de vzw Hidden City. In maart 2013 stelde Brecht zich voor op deze pagina. 

Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Brecht.

Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 

Het bestuur van sp.a Leuven


Chris Bex, sp.a-fractieleidster OCMW-raad Leuven, hield een afscheidsrede op de plechtigheid waar we met z'n allen afscheid namen van een mens van goede wil, Brecht. Hier volgt haar afscheidsrede. Ook schepen Denise Vandevoort hield een persoonlijke afscheidsrede. 

Brecht. Zie ons hier nu zitten en staan…

We kunnen het nog steeds niet geloven dat je ons hebt verlaten… Vorige week vrijdagavond om 20u42 kregen velen hier aanwezig volgend mailtje: Beste.  Na 10 dagen Gasthuisberg door acute longonsteking, ben ik terug thuis. Ik moet het nog wel een paar weken rustig aan doen. Ik verwacht in juni weer overal te verschijnen. Kameraadschappelijke en gezonde groeten. Brecht.

Niemand kon toen vermoeden dat het wellicht jouw laatste woorden waren… Toen ik zaterdagnamiddag het verschrikkelijke nieuws aan onze collega's meedeelde was de verslagenheid en het ongeloof dan ook enorm groot. Brecht? Dit kan toch niet? En zijn mailtje van gisterenavond dan?

Brecht. In 2013 werd je OCMW-raadslid voor sp.a Leuven. Je zetelde voor de sp.a-fractie in

- Het Bijzonder Comité Sociaal Beleid
- Het Bijzonder Comité Thuiszorg
- Het Bijzonder Comité Lokale Dienstencentra
- Het Bijzonder Comité Serviceflats
- De Bijzonder comités woonzorgcentra Ter Vlierbeke, Ter Putkapelle, Edouard Remy en Booghuys

Je vertegenwoordigde het OCMW in de Preventieraad stad Leuven en in het Centrum voor Basiseducatie Open School. Je was een gedreven raadslid, je bereidde je vergaderingen steeds zeer goed voor en liet regelmatig agendapunten uitstellen omdat ze toch niet zo duidelijk waren. Je voorstellen op de OCMW-raad werden steeds unaniem goedgekeurd. Je was overal aanwezig, deed je taak als OCMW- raadslid met veel plezier en volle overtuiging en je genoot van het leven.

Iedereen binnen het OCMW-Leuven, alle OCMW-raadsleden en personeelsleden hadden je graag. Je werd door iedereen gerespecteerd en gewaardeerd. We hebben een fijne tijd samen doorgebracht en veel gelachen. We deden ook foute dingen: na vergaderingen, samen met andere collega’s, rookten we regelmatig een sigaretje en op recepties zei je nooit neen tegen een glaasje cava. Ik weet dat het ongezond is, roken en drinken , maar ik wou, uit de grond van mijn hart, dat we het morgen opnieuw konden doen.

Ik ben ook dikwijls boos op je geweest, Brecht, want jij had nooit kou! Als iedereen dik ingeduffeld was, had jij enkel een sjaaltje om en als ik dan zei dat je warmere kleren moest aantrekken, bleef je beweren dat je echt geen kou had. En dan, op een gegeven moment, kwam je toe met een gigantische berenmuts op je hoofd. Je keek me met pretoogjes aan en zei “Is het nu goed?” De berenmuts op zich vonden we maar niks maar ik was blij dat je naar me had geluisterd.

Brecht, je was een verstandige, oprechte en altijd goedlachse collega. Namens het ganse OCMW-Leuven wil ik je bedanken voor je inzet en doorzettingsvermogen. En ik, lieve, lieve Brecht, ik zal altijd van je blijven houden, zal je nooit vergeten, en zal je enorm missen.