Trage wegen zijn overal te vinden: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Ons land – en ook Overpelt – ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. Vaak bestaan dit soort wegjes al heel lang, maar werden ze in de loop van de jaren minder en minder gebruikt.

Ook voor de natuur zijn trage wegen belangrijk. Planten en dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen tussen grotere natuurlijke gebieden. Dat is positief voor de biodiversiteit in de omgeving.

Het provinciebestuur van Limburg heeft een subsidiereglement voor de ondersteuning van het trage wegenbeleid van de gemeenten goedgekeurd. Om een subsidie te kunnen aanvragen moet het gemeentebestuur samenwerken met de vzw Trage Wegen die procesbegeleider is. De gemeenteraad van 28 januari 2016 keurde daarvoor een samenwerkingsovereenkomst goed. De subsidie bedraagt maximaal 5000 euro per module of deelgebied. Overpelt is omwille van de omvang ingedeeld in vier deelgebieden: Centrum, Holheide, Fabriek en Lindel-Hoeven.

Patrick Van Baelen: “Trage wegen verdienen het om beschermd en gebruikt te worden. Het zijn de ideale wegen om je snel en veilig te voet of met de fiets op je bestemming te brengen. Een wandeling met de hond, al fietsend naar de bakker, op de rollerskates met vriendjes … Het is allemaal veel aangenamer als er geen auto’s en vrachtwagens naast je heen zoeven.”