Eerst de feiten. Het systeem van groenestroomcertificaten is destijds ingevoerd door Steve Stevaert (sp.a), die minister van Energie was in de paarsgroene regering van Patrick Dewael (Open Vld). De volgende minister van Energie, Kris Peeters (CD&V) zag dat het goed was en veranderde niets aan het systeem. Op het einde van de legislatuur paste zijn opvolger Hilde Crevits (CD&V) de subsidies een eerste keer aan. Niettegenstaande deze aanpassing, bleef investeren in zonnepanelen erg aantrekkelijk: het rendement lag, omwille van de intussen fors gedaalde prijs van zonnepanelen, hoger dan nodig. De Vlaming investeerde massaal, de kosten liepen verder op. Om die kosten te temperen maar tegelijk te blijven investeren in hernieuwbare energie, verlaagde Freya Van den Bossche (sp.a) tijdens de vorige legislatuur de subsidies, om daarna het hele ondersteuningsmechanisme grondig te herwerken. De oversubsidiëring die in het verleden bestond, is in het nieuwe systeem onmogelijk gemaakt. De subsidies zijn immers rechtstreeks afhankelijk gemaakt van de investeringskost. Het gevolg is dat er vandaag geen subsidies meer nodig zijn om zonnepanelen een gezond rendement te geven. De kost die ondertussen gemaakt was in de periode van oversubsidiëring, werd niet meteen doorgerekend aan gezinnen en bedrijven. Dat was het gevolg van de beslissing van de federale overheid – met naast sp.a ook Open Vld en CD&V in de regering – om de distributienettarieven te bevriezen tot het moment waarop de gewesten bevoegd zouden worden. “Verwijt men sp.a dat we de gezinnen toen niet op kosten gejaagd hebben?”, zegt Joris Vandenbroucke “Wij zijn daar trots op. Open Vld en CD&V staan blijkbaar niet meer achter die beslissing en willen de factuur nu integraal doorschuiven naar de gezinnen.” Alternatief

Er is nochtans een alternatief. De regering kan ervoor opteren om de achterstallige kosten, gespreid over meerdere jaren, weg te werken. Deels door ze te verwerken in de energieprijzen, deels door ze te laten dragen via een netvergoeding die betaald wordt door de mensen met zonnepanelen. Maar dus geen plotsklapse doorrekening, laat staan een volledige. Dat is immers nergens voor nodig. “Zo kunnen de gezinnen en kmo’s, die nu al hard getroffen worden door het kille besparingsbeleid van de regeringen Bourgeois en Michel, in dit verhaal alsnog gespaard worden. Het is geen onontkoombaar gegeven dat zij de rekening betalen, dat is simpelweg een beslissing van de partijen die vandaag in de regering zitten.”