Conform de regels van het Rampenfonds komt niet alle schade in aanmerking voor een vergoeding van het Fonds. Voor de volgende schadegevallen kan je geen tussenkomst vragen:

 Goederen die verzekerd zijn in een ‘brandpolis - alle risico’s’ zoals gebouwen en bijgebouwen met inboedel (bv. tuinhuizen met machines, tuinmeubelen…);

 Goederen die niet verzekerd zijn, maar waarvoor een verzekering ‘brandpolis - alle risico’s’ mogelijk is. Hierop bestaat een uitzondering: als je kan aantonen dat je op het ogenblik van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening, kan je wel een dossier indienen;

 Planten en bomen in je eigen private tuin;

 Groenten/oogsten van een hobby-landbouwer (geen beroepsactiviteit).

Schadedossier landbouwers

Landbouwers (Boerenbondleden) kunnen terecht op zitdagen voor het opmaken van hun schadedossier. Meer info over de zitdagen kunnen ze verkrijgen bij de provinciale kantoren. Ook het Vlaams Agrarisch Centrum (www.vacvzw.be) staat ter beschikking om landbouwers te helpen bij het indienen van hun schadedossier (ook niet-leden). De kosten van deze expertise maken integraal deel uit van de schadevergoeding.

Schadedossier indienen

Getroffenen kunnen tot 31 januari 2017 een individueel dossier indienen. De nodige documenten om een dossier in te dienen, vind je op https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Alle formulieren en bijlagen moeten in tweevoud ingediend worden.

Dien je dossier bij voorkeur per aangetekend schrijven in:

Vlaams Rampenfonds

Boudewijngebouw

Boudewijnlaan 30 bus 48

1000 Brussel