Op 2 september zitten alle Leuvense scholen eivol. Voor sommige ouders en kinderen was een school naar keuze vinden een ware zoektocht. “Al enkele jaren zien we dat de capaciteit in het kleuter- en lager onderwijs nijpender wordt. Het is duidelijk dat de binnenstad en Kessel-Lo nog maar net voldoende capaciteit hebben. Als dan de demografische groei zich sterker aftekent in Leuven dan in andere centrumsteden is het tijd om snel en doordacht te handelen. Tel daarbij de talrijke woonuitbreidingen (Vaartkom, Centrale Werkplaatsen, Klein-Rijsel, …) die gepland staan of aangevat zijn, dan is er geen tijd meer te verliezen.” zegt Mich De Winter (sp.a gemeenteraadslid).

De komende jaren moet er fors geïnvesteerd worden in extra klassen, leerkrachten en scholen, zo niet is een capaciteitstekort reëel. We moeten toestanden zoals in Antwerpen vermijden en anticiperen op de aangroei van de jongste inwoners. Leuven ondernam al acties om tekorten op te vangen: in Kessel-Lo kregen scholen middelen en werd de nieuwe school “De Zonnebloem” opgericht.

De stad beloofde een capaciteitsstudie om te becijferen waar de capaciteitsdruk hoog is. “Van zodra de studie rond is, kunnen we Vlaanderen duidelijk maken dat de tijd dringt. Het kan niet dat we op basis van objectieve cijfers geen extra Vlaamse middelen krijgen voor capaciteitsuitbreiding. Daarom moet de stad Leuven blijven aandringen op extra middelen. Maar evengoed moeten we met de betrokken actoren op zoek gaan naar duurzame oplossingen. Scholen, stad, unief, …. moeten de handen in elkaar slaan. “De stad Leuven kan bijvoorbeeld scholen ondersteunen of faciliteren die in de wachtrij staan om Vlaamse middelen te krijgen voor uitbreiding, renovatie of nieuwbouw” stelt De Winter voor.