Sinds de omlegging van lijn 52 in maart 2006 beleven we derde wereldtoestanden op tram 55. De bezettingsgraad van deze lijn is op elk uur van de dag, in de week en tijdens het weekend zeer hoog. Tram 55 is constant overvol met getrek en geduw en natuurlijk ruzies als gevolg.

De gemeente blijkt echter machteloos te staan tegenover de MIVB. Van echte stappen om het bovengronds traject van lijn 55 te verbeteren is er geen sprake, buiten een aantal vergaderingen met het Gewest en de MIVB. Ook een duidelijk antwoord van de schepen met betrekking tot oplossingen voor het congestieprobleem van deze lijn, een visie op alternatieven en initiatieven die de gemeente tot nu toe heeft genomen kwam er niet.

De MIVB heeft de trambezetting blijkbaar totaal mis ingeschat.

 

 

De MIVB wenst in de eerste plaats de kwaliteit en de frequentie van de Noord–Zuidverbinding verbeteren. Om verlost te worden van de congestieproblemen buiten het centrum zou men vanaf 2008 de terminus van tram 55 wijzigen. Richting centrum zou Rogier het eindstation worden, richting buitenwijken zou men de 55 willen doortrekken tot de NATO.  Tram 55 bedient momenteel Helmet en Evere. Vanaf 2008 komt daar dus ook nog het publiek bij van de bedrijventerreinen in de buurt van de NATO. Deze uitbreiding is positief, maar heeft wel tot gevolg dat de bezettingsgraag van tram 55 nog gaat stijgen.

 

De terminus in het Rogierstation betekent voor de gebruikers van tram 55 en dus de inwoners van Helmet en Evere dat ze niet meer rechtstreeks in het centrum geraken. Het comfort daalt aanzienlijk wanneer men huiswaarts keert. Wat ben je met een strikte 3 minuten kadans als het congestieprobleem vanaf Rogier blijft bestaan? Men raakt misschien wel vlot naar Rogier, maar men verliest aanzienlijk veel comfort door dat men 1 à 2 maal moet overstappen. Een eerste maal in Rogier en met grote waarschijnlijkheid moet men nogmaals overstappen aan de Berenkuil, zoals nu al vaak het geval is wanneer men niet meteen op een 55 kan stappen of deze slechts tot daar rijdt.

 

Voor de Schaarbekenaars is dit dus een stap achteruit op een zeer druk bezette lijn!Dit was ook de vaststelling van het studiebureau in de eerste fase van het Gemeentelijk mobiliteitsplan. Tram 55 kampt met een capaciteits- en frequentieprobleem. Bovendien duren de op- en afstaptijden langer bij overvolle trams.

 

 

Trams van het type 3000 moeten op termijn het capaciteitsprobleem door het verdwijnen van lijn 52 opvangen.  Maar ook de frequentie zal verhoogd moeten worden.

 

 

In fase 1 van het mobiliteitsplan werd door de gemeente gevraagd om de bereikbaarheid met het Zuiden van Brussel (Zuidstation, Sint-Gillis, Vorst, Ukkel) te behouden door lijn 3 tot in Schaarbeek  door te trekken.

 

In fase 2 (loopt momenteel) zoekt men verder naar alternatieven.Een suggestie van de MIVB was om van de Gallaitstraat een éénrichtingsstraat te maken.

Misschien kan een motie om meer en langere trams in te leggen op de route Liedts-Paviljoen-Berenkuil-Helmet een duwtje in de rug betekenen opdat de MIVB het openbaar vervoer ook afstemt op de mensen die in Schaarbeek wonen.