22 juni 2017: 'De Zegge', Oudekapelle (Diksmuide)

In de rust en uitgestrekte velden van het landelijke dorpje Oudekapelle vind je ‘De Zegge’.

De Zegge is een melkveebedrijf en bezoekboerderij waar je als groep, school, familie of vereniging welkom bent. Trots laten ze de bezoekers mee genieten van het reilen en zeilen op de boerderij. Er is speciale aandacht voor mensen met een beperking of hulpbehoevende personen. Het bezoek is op maat uitgewerkt. Er is aandacht voor 'beleving'. Voeling met de dieren, voedergewassen, voelbakken... 

https://www.zorgboerderijdezegge.be/ 

14 Juli 2017: Landbouwbedrijf van Wim Bossaert, Poperinge

Zeer interessant bezoek bij Wim Bossaert. We hadden een lang gesprek over circulaire economie, klimaatverandering, bedrijfsinnovatie via korte keteninzichten en zijn experiment met de kweek van zoete aardappel.

31 juli 2017: Biobedrijf "Het Dischhof" (Kaasmakerij en andere bio-zuivelproducten) en “’t Vier Uitersten Hof” (bio-melkveebedrijf) in Diksmuide. 

Gelegen in het Diksmuidse tussen de Polders en het Houtland, teelt het Dischhof sinds 1986 biologisch...

Steeds meer consumenten en telers zijn ervan overtuigd dat enkel de biologische landbouw de sleutel is tot een duurzame toekomst. De biologische teelmethode zorgt immers het best voor het milieu.

Biologische landbouwers werken volgens een strikt lastenboek. Zij gebruiken bijvoorbeeld geen scheikundige meststoffen of synthetische pesticiden.

Sedert 1 juli 2000 is ook 't Vier Uitersten Hof in omschakeling naar de biologische teeltmethode. Het gezin Sinnaeve - Debergh heeft naast de familiale banden ook bedrijfsbanden met het Dischhof. De bedoeling was om de tekorten aan biologische melk voor het Dischhof aan te vullen. In juli 2002 is de omschakelingsperiode voorbij en zijn ze een volwaardige biologisch bedrijf. De samenwerking is nu nog verder doorgedreven. De koeien van het Dischhof verhuisden naar 't Vier Uitersten Hof waar ze konden verzusteren of de grasklaverweiden en in de splinternieuwe potstal. Het jongvee vindt een onderkomen in de oude stallingen op het Dischhof. De melkstand is omgebouwd tot karnhuis zodat in de kaasmakerij ook wat meer ruimte vrijkomt.

Dit alles resulteert in meer kwaliteit voor de biominnende klant!

www.dischhof.be

https://www.biomelkvlaanderen.be/nl/8-bedrijfsportretten/10-t-vier-uiterstenhof 

7 augustus 2017:  Katty en Tonni Hoste, Poelkapelle-Langemark

Dit landbouwbedrijf is in de loop der jaren uitgegroeid van een historisch landbouwbedrijf (akkerteelt, varkens, koeien) naar een groentenbedrijf. Ze zijn gespecialiseerd in nicheproducten zoals: paksoi, venkel, peterselie, mini-augurken, Chineese kool...

Ze werken met veel respect voor de natuur en Tonni Hoste is één van de trekkers van de landbouwers actie voor eerlijke prijzen voor landbouwproducten.

10 oktober 2017, 't Reigershof,  Klemskerke – De Haan 

’t Reigershof ligt midden de Oudlandpolders, op enkele kilometers van de zee. Dit nog authentieke weidegebied is sinds jaren natuurgebied vanwege de nog typische ‘bultige’ graslanden. Jaarlijks komen duizenden rietganzen uit het hoge noorden hier overwinteren.

In 1987 startte het gezin Devreese hier een boerderij met een 25 geiten en 50 melkschapen. Begin 1998 schakelde het bedrijf over naar de biologische landbouw.

Momenteel melken ze er tweemaal daags 300 geiten. De melk wordt verwerkt tot tot rauwmelkse kazen en yoghurt. Deze worden onder andere in hun hoevewinkeltje verkocht en op de markt. 

Het bedrijf is 30 ha groot. Daarop telen ze het overgrote deel van al het voer voor de geiten. Naast gras/klaver/luzerne weiden, telen ze ook gerst, korrelmaïs en mengteelten als triticale met erwt en veldbonen met tarwe.

’s Zomers grazen de geiten in de weiden, ’s winters lopen ze in ruime stallen op stro. De geiten worden driemaal daags gevoerd met gras-klaver-luzerne kuil, bietenpulp, aangevuld met granen als gerst en maïs, lijnschilfers, peulvruchten en kruiden. Geen samengesteld fabriekskrachtvoer (brok) dus.

De in de weiden gezaaide witte en rode klavers hebben, naast het feit dat de geiten er zo op verlekkerd zijn, de eigenschap dat ze gratis stikstof uit de lucht halen en dit ter beschikking stellen aan de grassen. Dit geeft naast onze eigen stalmest (mest met stro) de ideale bemesting voor de weiden en akkers. Hierdoor ontstaat een gezonder bodemleven, waardoor de gewassen kwalitatief beter en gezonder zijn. Goed voer zorgt voor gezonde dieren en geen residu’s van antibiotica in grond en bodem.

www.reigershof.be

17 oktober 2017: Plantencentrum Ieperplant, Zillebeke (Ieper)

Ieperplant is een plantencentrum. Als plantencentrum streven zij ernaar om op een 'milieuverantwoorde manier' 'kwaliteitsvolle planten" te leveren aan hun klanten. 

Het aspect "MILIEUVRIENDELIJK" is voor het bedrijf een leidraad door middel van: 

1. Recuperatie van het regen- en gietwater

Via een interne riolering wordt alle regen- en gietwater opgevangen en naar een open put geleid, zodat ons bedrijf geen watertekort lijdt en het in zijn eigen waterbehoeften voorziet. Er dient ook geen water uit de ondergrond opgepompt te worden.

2. Geïntegreerde bestrijding

In en rond het plantencenrum wordt zo weinig mogelijk gewerkt met chemische bestrijding. Geïntegreerde bestrijding houdt in dat nuttige insecten worden ingezet ter bestrijding van schadelijke insecten zoals OLHeersbeestje tegen bladluizen, aaltjes tegen de gevreesde larven van de taxuskever, sluipwespen tegen witte vlieg...

3. Zuivering afvalwater

Het afvalwater van zowel bedrijf als woonruimte wordt gezuiverd door een percolatierietveld. Op die manier werd aldus gekozen voor het meest natuurlijke zuiveringssysteem. De bacteriën die leven rond het wortelgestel van het riet zetten het vervuilde water om naar zuiver water.

4. Oever-en moerasplanten

De oever-en moerasplanten worden veel gebruikt voor de aanleg van natuurlijke waterzuiveringsstations, versterking van dijken, natuurontwikkeling, …  

Binnen het bedrijf is ook veel aandacht voor tewerkstelling van mensen met “een rugzak”.

www.ieperplant.be

27 oktober biobedrijfsbezoeken Antwerpse Kempen: Varkens- en kippenbedrijf “De Steenovens” (Geel) en leghennebedrijf van Jef Dries (Weelde)

“De Steenovens”  is een biologisch landbouwbedrijf dat gegroeid is uit een typische Kempense boerderij met melkvee, akkerbouw en varkens. Door steeds op zoek te gaan naar beter zijn ze in 1999 overgestapt naar de biologische werkmethode. Akkerbouw, vooral granen (spelt), aardappelen en de varkens zijn de hoofdactiviteiten. Al deze eigen gekweekte producten worden op de boerderij verkocht. Daarnaast fungeren ze als afhaalpunt voor biologische groenten en fruitpakketten, bakken ze zelf brood in de eigen bakoven en kweken ze ook bijen en verkopen de honing.

Het bedrijf kweekt ook “het Kempisch Hoen” en verkoopt die op het bedrijf en aan een aantal restaurants. Hun kweek van deze bijna verdwenen kippensoort zorgde voor een heropleving van dit ras.

www.desteenovens.be

Leghennenbedrijf Jef Dries is een aantal jaren overgeschakeld naar bio landbouw. Het gaat om een bedrijf van 5.000 biologische leghennen met een uitloop van 2,5 ha, en daarnaast 2,5 ha akkerland. Sedert vorige winter is men er ook gestart met 1,5 ha boslandbouw.

Tijdens deze 2 bezoeken werden we begeleid door de mensen van BioForum die ons zeer veel bijbrachten over de voordelen en mogelijkheden van biolandbouw, maar ook over de drempels die in het huidig beleid zitten voor een duurzamer landbouwbeleid.

www.bioforumvlaanderen.be

8 December 2017,  Atelier Hendrik Dierendonck, Veurne

Hendrik Dierendonck zette het ambacht van de beenhouwer en de zoektocht naar een topkwaliteit van het vlees terug op de kaart in ons land. Voor Dierendonck zijn ambacht, terroir (streekrassen) en passie voor het vak de sleutelwoorden. Met onder meer het kweken en laten kweken door polderboeren van het “West-Vlaams Rood”, een aloud runderras van de polderstreek, zette hij zich op dit vlak echt op de kaart. Hij bouwde zijn bedrijf uit met winkels in St Idesbald (Koksijde), Nieuwpoort en Brussel en levert ook aan restaurants.  In Veurne is het centrale verwerkingsbedrijf.

Dierendonck wil terug naar de basis en durft het aan om als beenhouwer te verdedigen dat we minder, maar wel beter vlees moeten eten. Hij werkt samen met veetelers in Vlaanderen en het buitenland.

www.dierendonck.be