De Gierzwaluwwerkgroep van Natuurpunt-Noorderkempen werkt al jaren aan het behoud van gierzwaluwen.  Dank zij hun inzet zetten ze de gemeente Essen op de kaart als een "gierzwaluwgemeente". De gierzwaluw behoort ondanks zijn naam niet tot de familie van de zwaluwen, waartoe de boerenzwaluw, de huiszwaluw of de oeverzwaluw behoren.

Maar ook voor de echte zwaluwen deden ze in het verleden al heel wat inspanningen. Zo werden er bijvoorbeeld bij een landbouwer op Horendonk kunstnesten geplaatst voor de huiszwaluw.  Boerenzwaluwen zoeken dan weer vooral boerderijen en paardenstallen op om hun kroost groot te brengen.

Na enkele nesten op het Noordeneind, zijn er sinds vorige ook terug oeverzwaluwen in Essen.

Oeverzwaluwen hebben het steeds moeilijker omdat hun oorspronkelijke nestplaatsen meer en meer verdwijnen.   Ze maken nu almaar meer gebruik van zandhopen naar aanleiding van bijvoorbeeld wegenwerken, grote bouwwerken of zandwinningen.   Maar,… die zijn meestal maar tijdelijk.  In de wijk Statievelden liggen sinds enkele jaren een paar grote zandhopen.  In overleg met de huisvestingsmaatschappij Arro Antwerpen, die eigenaar is van de gronden, werd vorig afgesproken dat de gemeente een rechte, steile wand mocht afschrapen.  Dank zij de goede zorgen van de milieudienst en met de deskundige hulp van Natuurpunt-Noorderkempen waren er vorig jaar verschillende oeverzwaluwen die er nestelden.

En, ook dit jaar zijn er naar verluidt al verschillende oeverzwaluwen aan de zandhopen gespot. Er zaten er zelfs al enkele in de nestopeningen.  Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu (sp.a): "Dank zij een samenwerking tussen Natuurpunt, de sociale huisvestingsmaatschappij Arro-Antwerpen en de gemeentelijke milieudienst zijn er ook dit jaar terug enkele nestplaatsen in Essen".

Hopelijk hebben we als gemeente dus dit jaar naast gierzwaluwen ook terug huis- , boeren- én oeverzwaluwen op ons grondgebied.  Dat zou mooi zijn !