Tegelijk roept Yasmine Kherbache Vlaams minister Weyts op om snel actie te ondernemen tegen de files in en rond Antwerpen. “Uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat de files op de Antwerpse ring serieus zijn toegenomen. We staan steeds vaker en steeds langer stil op de Antwerpse ring en op de snelwegen van en naar Antwerpen. De Oosterweel is daar géén antwoord op”, zegt Yasmine Kherbache.

“Nochtans zijn er oplossingen die de files snel kunnen oplossen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de maximumsnelheid op de Antwerpse ring verlagen, een systeem van spitsmijden invoeren en extra investeren in openbaar vervoer. Dat zijn oplossingen op korte termijn die in andere Europese steden reeds hun effect hebben bewezen”, besluit Yasmine Kherbache.