“Het feit dat er volgend schooljaar 44 secundaire scholen in het project Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen stappen, bewijst dat schulden op school een levensgroot probleem is”, zegt Caroline Gennez. “Daarom is er ook een structurele aanpak van nodig.”

Steeds meer scholen krijgen af te rekenen met onbetaalde facturen. Vaak weten ze niet hoe ze dat probleem moeten aanpakken Om hen bij die problematiek bij te staan, is er het project Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen. Vorig jaar sloten er zich al 45 scholen zich daarbij aan. Dit jaar zijn het er nog eens 44.

“Dit toont aan dat we te maken hebben met een gigantisch probleem”, zegt Caroline Gennez. “Het project ‘Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen’ kan wel iets verhelpen, maar al bij al blijft het een ‘muizenstapje’ en een ‘druppel op een steeds heter wordende plaat’. Er is dan ook dringend een meer structurele aanpak nodig.”

Om die problemen aan te pakken, heeft sp.a een batterij voorstellen klaar. “Die gaan van de invoering van een maximumfactuur in het secundair tot een verbod op incassobureaus in de scholen en een verplichte spreiding van de schoolfactuur”, besluit Caroline Gennez.