“Uit geen enkel onderzoek of uit geen enkel van de beschikbare gegevens blijkt dat ouders met een migratieachtergrond structureel minder betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kind”, zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez (sp.a) in een reactie op de uitspraken van minister Crevits. “Specialisten als professor Piet Van Avermaet vragen zich terecht af op welke feiten minister Crevits zich baseert om zo uit te halen naar ouders met een migratieachtergrond.”

Wat wel heel duidelijk uit onderzoek blijkt, is dat kinderen met een migratie- of kansarme achtergrond in Vlaanderen nog altijd slechter scoren dan hen leeftijdsgenoten. Dat bewijst dat ons onderwijs nood heeft aan een ambitieuze hervorming. Maar in de plaats van de problemen aan te pakken, zet de minister mensen tegen elkaar op. Blijkbaar heeft de N-VA-microbe van ongefundeerde uitspraken en halve waarheden om makkelijk te scoren bij een bepaald publiek, nu ook de CD&V geveld.

"Vanuit sp.a geloven wij dat een minister de problemen moet aantonen met harde cijfers en via haar beleid oplossingen moet formuleren voor de groeiende kloof tussen kansrijke en kans- en taalarme leerlingen in onze Vlaamse scholen. Tot nu toe doet ze vooral het tegenovergestelde," zegt Vlaams parlementslid en onderwijsexperte Caroline Gennez.

Niemand ontkent het belang van taal en ouderparticipatie. sp.a pleit al lang voor een actief talenbeleid met naast focus op de kennis van het Nederlands ook respect voor de thuistaal en een actieve ouderbetrokkenheid. De engagementsverklaring die van alle ouders gevraagd wordt, vereist een actief engagement van ouders voor de schoolprestaties van hun kinderen en een inspanning bij initiatieven die taalachterstand wegwerken. Ofwel heeft de minister bewijzen dat deze engagementsverklaring onvoldoende werkt en dan is het aan haar om die in overleg met de doelgroep bij te stellen. Ofwel wou de minister met haar uithaal gewoon snel scoren op kap van één groep. Dat zijn we van haar niet gewoon. We hopen dan ook dat het bij deze uitschuiver blijft. Problemen benoemen doet men best aan de hand van concrete analyse én cijfers, enkel dan kan het beleid reële problemen ook effectief oplossen.