Al jaren staat de strijd tegen de sociale dumping hoog op onze agenda. Wij gaan voluit voor een Unie waar een Poolse bouwvakker hier bij ons hetzelfde loon naar werken krijgt als zijn Belgische collega. Een Unie waar een Vlaams transportbedrijf niet hoeft in te krimpen, te verhuizen of failliet te gaan, omdat alle Europese transportbedrijven hun sociale bijdragen eerlijk betalen. Een Unie die komaf maakt met de 'sociale concurrentie' tussen lidstaten. En die strijd begint bij de steden en gemeenten.

Een eerste stap in die richting kan gezet worden door bij aanbestedingen een bijkomende clausule in het opdrachtenboek in te schrijven; een 'verbintenis inachtneming minimumloon'. Met deze toevoeging verbindt de ondertekenaar zich ertoe de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden na te leven. Wie die verbintenis niet toevoegt aan de offerte, wordt automatisch uitgesloten van de procedure. Als tijdens de uitvoeringsfase wordt vastgesteld dat een onderaannemer dat engagement niet nakomt, wordt de opdracht verbroken en kan de stad een boete opleggen aan de ondertekenaar. 

Meer algemene informatie daarover vindt u in de pdf algemene achtergrondinfo.

Hoe de gemeenteraad een dergelijk voorstel kan indien vindt u in de pdf voorstel beslissing gemeenteraad.

En hoe het schepencollege kan te werk gaan vindt u in de pdf voorstel beslissing vanuit schepencollege.