“Heel wat Mechelaars die we ontmoeten tijdens onze huisbezoeken klagen over zwerfvuil rond glascontainers. Door alle glascontainers onder de grond te brengen nodigen ze minder uit om ander afval achter te laten en wordt de buurt leefbaarder”, zegt Caroline Gennez.

 Op heel wat plaatsen in Mechelen staan glascontainers. Helaas worden deze containers ook vaak een aantrekkingsplaats voor ander afval. Zwerfvuil wordt achtergelaten waardoor de omgeving er vaak erg vuil en onaangenaam bijligt. “Vooral voor de buurtbewoners is dat niet fijn. Woon maar naast of over zo een container waar veel vuil rondslingert. Dat is lelijk en vuil. Daar laat je je kinderen niet meer met een gerust hart spelen”, zegt Caroline Gennez. “We begrijpen de ergernissen daarover.”

 Ondergrondse glascontainers bieden daar een oplossing voor. Mechelen telt momenteel 71 locaties met glascontainers, waarvan 26 ondergronds en 45 bovengronds. De stad bekijkt nu bij herinrichtingswerken of een glascontainer ook ondergronds kan. “Dat kan pro-actiever”, zegt Caroline Gennez. “Wij stellen voor om alle glascontainers onder de grond te brengen. Wanneer blijkt dat dat om technische redenen niet kan omdat de ondergrond niet geschikt is, dan kan de stad beter op zoek naar een alternatieve locatie.”

 “Tijdens onze wekelijkse huisbezoeken kregen we al op verschillende plaatsen opmerkingen over zwerfvuil rond glascontainers”, aldus Gennez. “De stad kan dit probleem dus niet zomaar onder de mat schuiven. Als door het ondergronds plaatsen van een glascontainer buurten veiliger, leefbaarder en mooier worden moet ze dat doen.”

 “Door de hoge afvalkosten in Mechelen voor vuilniszakken en containerpark zullen een aantal inwoners geneigd zijn hun afval elders achter te laten. Dat is niet ok en moet ook kordaat aangepakt worden. Buurtbewoners stellen zich bijvoorbeeld de vraag waarom die vele camera’s niet beter benut worden in de strijd tegen sluikstorten. Het is tenslotte de taak van het stadsbestuur om het wonen in onze stad leefbaar te houden”, besluit Gennez.