De bouwvergunning voor de aanleg van een park aan de Ninoofsepoort is toegekend. De werken gaan in maart van start, om tegen eind 2018 volledig afgerond te zijn. Dat heeft bouwheer Beliris bekend gemaakt. 

Er zijn al heel lang plannen voor een park aan de Ninoofsepoort. In 2008 al keurde de Brusselse Regering, op voorstel van minister Pascal Smet, de plannen goed voor een heraanleg van de Ninoofsepoort, incluis de creatie van een park. Maar tijdens de legislatuur 2009-2014 zat sp.a niet meer in de meerderheid. De Ninoofsepoort was en bleef een gure plek.

Het toekomstig park krijgt een atypische vorm, in de vorm van een soort van kom. De ronde lijnen – naar het centrum toe steeds dieper wordende cirkels – moeten een contrast bieden met de anders moderne en hoekige stedelijke omgeving.

De niveauverschillen maken het park uitermate geschikt  om op een zonnige namiddag wat te liggen of rond te hangen. Wie zich op het laagste niveau bevindt, is zich minder bewust  van het verkeer rondom het park.

Ook buurtbewoners kregen destijds inspraak in het ontwerp van het park. 


Beeld: simulatie Park Ninoofsepoort © Suède36/Baseland